Αποφάσεις 31ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 605η:  Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού... Read More Αποφάσεις 31ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις 30ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 604η:    Αξιολόγηση των Προσφορών Τραπεζικών... Read More Αποφάσεις 30ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις 29ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 595η:  Κατανομή ποσού ύψους 213.041,28 ευρώ στο Δήμο Νέας... Read More Αποφάσεις 29ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις 28ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 572η:  Εισήγηση 5ης Αναμόρφωσης του Δημοτικού... Read More Αποφάσεις 28ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις 27ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 557η:  Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο... Read More Αποφάσεις 27ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις 26ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 529η:  Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου... Read More Αποφάσεις 26ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις 25ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 508η:    «Έγκριση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητος... Read More Αποφάσεις 25ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις 24ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 488η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ... Read More Αποφάσεις 24ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 466η:  Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του πρακτικού... Read More Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 448η:  Έγκριση η μη πρακτικών αποσφράγισης και... Read More Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 2024

Close Search Window