Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Νέα Ιωνία

Δευτέρα

Νέα Ιωνία

Περιοχή Καλογρέζα

Οδός Περγάμου  από 08/02/2021

Οδός Ανδρέα Δημητρίου  από 05/10/2020 έως 07/02/2021

Οδός Βοσπόρου  από 01/06/2020 έως 04/10/2020

Πέμπτη

Νέα Ιωνία

Περιοχή Αλσούπολη

Οδός Δωδεκανήσου  από 15/04/2021

Οδός Λαυρίου  από 14/01/2021 έως 14/04/2021

Περιοχή Νεάπολη (Περισσός)

Οδός Βασιλείου Βουλγαροκτόνου  από 10/12/2020

Οδός Γιάννα Νικολάου  από 13/08/2020 έως 09/12/2020

Περιοχή Νέα Ιωνία

Οδός Κώστα Βάρναλη  (Μόνιμη)

Παρασκευή

Νέα Ιωνία

Περιοχή Ειρήνη

Οδός Σεβαστείας  (Μόνιμη)

Σάββατο

Νέα Ιωνία

Περιοχή Περισσός

Οδός Βυζαντινών Αυτοκρατόρων  από 11/03/2021

Οδός Σαλαμίνος  έως 10/03/2021

Close Search Window