Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την  Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Δήμαρχο. 

Close Search Window