Τηλέφωνο: 213-2000467

Υπηρεσίες Τεχνικής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος Δ/νσης: Εμμανουήλ Σμαραγδάκης

Τμήμα Πολεοδομικής Μέριμνας και Δημοτικών ΑκινήτωνΑικατερίνη Αλεξανδροπούλου
Τμήμα Μελετών και Κατασκευής ΈργωνΝικόλαος  Γιοβάνης

Close Search Window