Αποφάσεις 26ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις, Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 138: “Επικαιροποίηση της 151/2004 απόφασης του... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 26ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 25ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις, Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 134: “Αιτήσεις Δημοτών για Κοπές Δέντρων”... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 25ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 24ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις, Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 126: “Μετατόπιση περιπτέρου Μπελεμεζή Βασιλική στην... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 24ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 23ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις, Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 123: “Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 23ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 22ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις, Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 120: “Αντικατάσταση Αντιπροέδρου Επιτροπής... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 22ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 21ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις, Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 111: “Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 21ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 20ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις, Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 105: “Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 20ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 19ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις, Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 97: “Εξέταση ενστάσεων κατά της αρ. πρ. 171/2011 Πράξης... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 19ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 18ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις, Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 87 «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 18ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 17ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις, Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 81: “Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 17ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Close Search Window