Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 132η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 22ης Ειδικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 131η: Υποβολή ταμειακού απολογιστικού πίνακα οικον.... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 22ης Ειδικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

23η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 23η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

22η Ειδική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 22η Ειδική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 127:    «Κατάρτιση ή μη των όρων της Πρόσκλησης για την... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

21η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 21η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 122:  «Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

20η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νέα... Διαβάστε περισσότερα → 20η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 112:  «Επικύρωση πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

19η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νέα Ιωνία... Διαβάστε περισσότερα → 19η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Close Search Window