3η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ... Διαβάστε περισσότερα → 3η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 2:  Έγκριση πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

2η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ... Διαβάστε περισσότερα → 2η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

1η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 1η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 68ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 518:  Έγκριση δικαιολογητικών δαπάνης γενομένης βάσει... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 68ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

68η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2022

Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 68η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 67ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 502:  «Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Ανάθεση... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 67ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

67η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2022

Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νέα... Διαβάστε περισσότερα → 67η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 66ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 484:  «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. πρωτ.... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 66ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 65ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 483:  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 65ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Close Search Window
el
enel