Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Προϊστάμενος Δ/νσης: Ανδρέας Κουφάκης

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (κεντρικό Κ.Ε.Π) Νικόλαος Μανώλης
Τμήμα Διαβίβασης και Παραλαβής υποθέσεων (κεντρικό Κ.Ε.Π) Κωνσταντίνα Φουρτούνα
Close Search Window