Αποφάσεις 22ης Έκτακτής Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 193:  Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής πίστωσης... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 22ης Έκτακτής Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 21ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 186:    «Καθορισμός τέλους για την παραχώρηση χρήσης... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 21ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 20ης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 185:  «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης πούλμαν μεταφοράς... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 20ης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 19ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 178:  Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού μειοδοτικού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 19ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 18ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 153:    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 18ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 17ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 128:  Ψήφιση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 17ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 16ης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 120 :  Αποδοχή της απόφασης ένταξης  της πράξης ... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 16ης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 15ης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 119:    Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής της... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 15ης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 14ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 111:    Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στο... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 14ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 13ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 104:  «Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 13ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Close Search Window
el
enel