Αποφάσεις 63ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 504:    «Κατανομή ποσού ύψους 987.600,00 ευρώ σε Δήμους της... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 63ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 62ης Ειδικής Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 503:    Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 62ης Ειδικής Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 61ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 483:    Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους και... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 61ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 60ης Ειδικής Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 482:    Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 60ης Ειδικής Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 59ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 472:    Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. πρωτ.... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 59ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 58ης Ειδικής Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 471:      Σύνταξη Δημοτικού Προϋπολογισμού, οικ. έτους... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 58ης Ειδικής Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 57ης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 470:  Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 57ης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 56ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 462:    Έγκριση πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 56ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 55ης Ειδικής Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 461:    Λήψη Απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 55ης Ειδικής Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 54ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 455:  Διαγραφή  ποσού από χρηματικούς καταλόγους... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 54ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Close Search Window
el
enel