Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 132η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 22ης Ειδικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 131η: Υποβολή ταμειακού απολογιστικού πίνακα οικον.... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 22ης Ειδικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 127:    «Κατάρτιση ή μη των όρων της Πρόσκλησης για την... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 122:  «Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 112:  «Επικύρωση πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 101:  «Ένσταση της εταιρείας SMART POSTER κατά της αρ. 86/07-04-203... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 100η :  Έγκριση πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 87η:    2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 86η:  Τροποποίηση της με αρ. 66/28-03-2023 πράξης της... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 73η:    «Εισήγηση για την έγκριση των τεχνικών... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Close Search Window