Αποφάσεις 31ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 282:  Έγκριση μελέτης του έργου «Προσαρμογή των 1ου, 2ου,... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 31ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 30ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

2017, Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 275: Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του πρακτικού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 30ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 29ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 259: Ρύθμιση δόσεων για χρέος οφειλών στον... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 29ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 28ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 248:     Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 28ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 27ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 230: Λήψη Απόφασης για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 27ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 26ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 229:  Έγκριση Δ΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 26ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 25ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 25ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 223: «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 25ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 24ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 217 :     Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 24ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 216 :      Ανάκληση της με αρ. 207/1-6-2021 απόφαση της... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 206 : Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Close Search Window
el
enel