Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 2:  Έγκριση πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

Αποφάσεις 68ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 518:  Έγκριση δικαιολογητικών δαπάνης γενομένης βάσει... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 68ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 67ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 502:  «Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Ανάθεση... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 67ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 66ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 484:  «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. πρωτ.... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 66ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 65ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 483:  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 65ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 64ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 482:  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ.... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 64ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 63ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 481:    «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ.... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 63ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 61ης Ειδικής και 62ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 470:  Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 61ης Ειδικής και 62ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 60ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 460:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 60ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 59ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 458:    «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 59ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Close Search Window
el
enel