Αποφάσεις 46ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 358:    Έγκριση μελέτης του έργου «Αστική ανάπλαση στην... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 46ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 45ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 343:  Παράταση και αναπροσαρμογή τιμών των συμβάσεων... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 45ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 44ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 334:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών του... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 44ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 43ης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 332:  Ανάθεση ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 43ης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 42ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 320:  Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 42ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 41ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 315:  «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 41ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 40ης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 313:  Έγκριση πρακτικού αποσφραγίσεως και... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 40ης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 39ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 306:    Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 39ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 38ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 296:  «Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 38ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις 37ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 280:   «Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 37ης Οικονομικής Επιτροπής 2022

Close Search Window
el
enel