Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 354η:  «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 368.434,38 στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του – Συμπληρωματική επιχορήγηση έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 355η:  10η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 356η:  Σύνταξη Δημοτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 357η:  Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 358η:  Έγκριση απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το Α΄ εξάμηνο του 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 359η:  Έγκριση αποφάσεως αναθέσεως εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 360η:  «Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Συνέχιση Δράσης Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νέας Ιωνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6002285 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 361η:  «Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6002305 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 362η:  «Αποζημίωση της κ. Α. Τυροβολά- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».

Πράξη 363η:  «Αποζημίωση της κ. Μ. Θεοδώρου- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».

Πράξη 364η:  «Εξωδικαστικός συμβιβασμός-Nομική σύμβουλος του Δήμου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 365η:  Επιστροφή παγίας προκαταβολής και απαλλαγή υπόλογου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 366η:  «Κατανομή ποσού 19.800,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για το την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window