Ψηφιακή Θυρίδα & E-Services

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου Νέας Ιωνίας

   Καλώς ήλθατε στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Νέας Ιωνίας «Ψηφιακή Θυρίδα» «E-Services».

   Με τις νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή/καιTablet  ή/και Smartphone με χρήση των κωδικών taxisnet για τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

ΣΗΜ: Η πρόσβαση από Λειτουργικά Συστήματα και Browsers για τους οποίους έχει λήξει η υποστήριξη από τους κατασκευαστές τους (π.χ. Windows XP, κλπ) δεν υποστηρίζεται.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ    μέσω της υπηρεσίας «Ψηφιακή Θυρίδα»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ    μέσω της υπηρεσίας «E-Services»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Δημοτικής Κατάστασης:
     υποβολή αιτήματος μέσω «Ψηφιακής Θυρίδας» ή «E-Services»

 • Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Άγαμης Μητέρας
 • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας μετά από απόκτηση τέκνου εντός συμφώνου συμβίωσης
 • Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους
 • Διόρθωση Κύριου Ονόματος
 • Διόρθωση Τόπου Γέννησης
 • Εγγραφή Τέκνων στο Δήμο Νέας Ιωνίας λόγω Aναγνώρισης
 • Καταχώρηση Λύσης Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης
 • Μεταδημότευση Άγαμου Ενήλικα στα Δημοτολόγια του Δήμου Νέας Ιωνίας
 • Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
 • Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο
 • Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Νέας Ιωνίας
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Προσθήκη Κύριου Ονόματος

Υπηρεσίες Ληξιαρχείου:
      υποβολή αιτήματος μέσω «Ψηφιακής Θυρίδας»

 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

Υπηρεσίες Τμήματος Δημοτικών Προσόδων
       υποβολή αιτήματος μέσω «E-Services»

 • Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
 • Αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα
 • Αίτηση για την παραχώρηση επιπλέον τετραγωγικών μέτρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων

Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας:
         υποβολή αιτήματος μέσω «Ψηφιακής Θυρίδας» ή «E-Services»

 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αίτηση δημοτών προς Δήμο

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMAIL:  protocol@neaionia.gr

Close Search Window