Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Η  Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Νέας Ιωνίας εξυπηρετεί διαδημοτικά εννέα δημοτικές ενότητες (Δήμο Νέας Ιωνίας, Δήμο Γαλατσίου, Δήμο Ηρακλείου, Δήμο Μεταμόρφωσης, Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, από τον Δήμο Κηφισιάς μόνο τη Δημοτική Ενότητα Εκάλης και Νέας Ερυθραίας και από τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας μόνο τη Δημοτική ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας)  και καταβάλει καθημερινή προσπάθεια για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά σας.

Προϊσταμένη Δ/νσης : Έλλη Αναστασίου

ΤμήμαΠροϊστάμενος
Τμήμα Εφαρμογής Πολεοδομικών ΣχεδίωνΈλλη Αναστασίου
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης (ΤΕΑΔ)Αικατερίνη Σταθοπούλου
 Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικινδύνων (ΤΑΕ)Χρυσάνθη Κιαπέκου
 Τμήμα Υποστήριξης της Διεύθυνσης (ΤΥΔ)Μαρία Γεωργίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της από 20-9-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ γίνεται μόνο με ΡΑΝΤΕΒΟΥ για επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο ή προϊστάμενο.

Σημαντικές πληροφορίες & υποδείγματα αιτήσεων:

Α. ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:

Για αντίγραφα σχεδίων και στοιχείων από φακέλους οικοδομικών αδειών στέλνετε αίτηση στο ydom@neaionia.gr, και παραλαμβάνετε από το ισόγειο της Υπηρεσίας τρεις (3) εργάσιμες μέρες μετά την αίτηση, ώρες 9.00-13.00 εκτός Τρίτης.

Πληροφορίες:  213 1617113, 213 1617111

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Β. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΣΤΕΛΕΧΗ):  

Για αντίγραφα οικοδομικής άδειας (στελέχους) στέλνετε αίτηση στο ydom@neaionia.gr, και σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail σας.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε επικυρωμένο αντίγραφο στελέχους για να κατατεθεί σε επίσημο φορέα (δικαστήρια, συμβολαιογράφο, τράπεζα κ.λ.π.), το αναφέρετε στην αίτησή σας και παραλαμβάνετε από τον 3ο όροφο της Υπηρεσίας τέσσερις (4)  εργάσιμες μέρες μετά την αίτηση, ώρες 9.30-13.30  

Πληροφορίες: 213 1617163, 213 1617165, 213 1617170, 213 1617166

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ)

Για την χορήγηση στοιχείων  και παροχή πληροφοριών από το Τμήμα Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων , σας γνωρίζουμε ότι  πρέπει να στείλετε email  (όχι έντυπο αίτησης) στο ydom@neaionia.gr στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται:

  1. Στοιχεία του αιτούντος (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας)
  2. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο)
  3. Τα πλήρη στοιχεία του ακινήτου (Δήμος, Δημοτική ενότητα, Ο.Τ. ή τις οδούς από τις οποίες περικλείεται, δ/νση κ.τ.λ.)Για ακίνητα εκτός  σχεδίου υποβάλλεται συνημμένα και κάποιο έγκυρο στοιχείο καθορισμού της ακριβούς θέσης του ακινήτου, όπως απόσπασμα χάρτη Γ.Π.Σ. με σημειωμένο το οικόπεδο από μηχανικό (με σφραγίδα- υπογραφή), ή απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος με αναφορά ΚΑΕΚ, ή τοπογραφικό οικοδομικής αδείας.
  4. Αναλυτικά τα στοιχεία που θέλετε να σας χορηγήσουμε προκειμένου το αίτημά σας να χρεωθεί σε αρμόδιο υπάλληλο.

Οι απαντήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email σας εντός 10 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής των στοιχείων επικοινωνεί μαζί σας ο αρμόδιος υπάλληλος για καθορισμό ραντεβού.

Για χορήγηση βεβαίωσης χρήσης γης, όρων δόμησης ή λοιπών πολεοδομικών θεμάτων  που θα κατατεθεί επίσημα σε δημόσιο φορέα συμπληρώνετε το σχετικό υπόδειγμα αίτησης αναφέροντας αναλυτικά τον φορέα στον οποίο θα κατατεθεί η βεβαίωση (αίτηση για βεβαίωση ή γενική αίτηση) και στέλνετε την αίτηση στο ydom@neaionia.gr  Οι απαντήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail σας εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Πληροφορίες: 213 1617159, 213 1617157, 213 1617131, 213 1617132

Προϊσταμένη: 213 1617154

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:

Μηχανικοί Εφαρμογής: 213 1617126, 213 1617119

Μηχανολογικά: 213 1617117

Φορολογικά: 213 1617164, 213 1617132

Προϊσταμένη: 213 1617123

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Ε. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ:

Αιτήσεις στέλνετε το ydom@neaionia.gr με το έντυπο Γενικής Αίτησης.

Πληροφορίες: 213 1617137, 213 1617138, 213 1617139, 213 1617140, 213 1617117

Προϊστάμενος: 213 1617168

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΣΤ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Αιτήσεις αποστέλλονται ΜΟΝΟ με email:  ydom@neaionia.gr

Πληροφορίες: 213 1617108, 213 1617158

Προϊστάμενος:  213 1617166

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Close Search Window
el
enel