Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
   Aπό 1-1-2022 η αρμοδιότητα Υπηρεσίας Δόμησης για τις περιοχές Εκάλης και Νέας Ερυθραίας έχει μεταφερθεί στην ΥΔΟΜ Κηφισιάς, και ήδη διαβιβάστηκαν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις, ενώ πραγματοποιήθηκε και η μεταφορά των αρχείων κατά το μεγαλύτερο μέρος. Για αιτήματα που αφορούν τις περιοχές αυτές παρακαλούμε να απευθύνεστε πλέον στην ΥΔΟΜ Κηφισιάς (Τατοΐου 102, ΤΚ 14671, Νέα Ερυθραία, website: www.kifissia.gr , e-mail: poleodomiakifissias@kifissia.gr), με εξαίρεση αιτήματα για αντίγραφα οικ. αδειών ετών 2004 ως 2018 που παραμένουν προσωρινά στην ΥΔΟΜ Ν. Ιωνίας, η οποία και θα συνεχίσει να τα χορηγεί έως την πλήρη μεταφορά των αρχείων (θα υπάρξει νέα ανακοίνωση).
   Παραμένει κανονικά στην ΥΔΟΜ Νέας Ιωνίας η χωρική αρμοδιότητα για τις περιοχές Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Γαλατσίου και Νέας Φιλαδέλφειας.

———————————-
   Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών.
   Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
   Από 1-1-2022 μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα για τις περιοχές Εκάλης και Νέας Ερυθραίας στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κηφισιάς σύμφωνα με την 1325/22-12-2021 Απόφαση Δημάρχου Κηφισιάς.
   Οι εκκρεμείς υποθέσεις διαβιβάστηκαν στις 4-1-2022 στην ΥΔΟΜ Κηφισιάς (Τατοΐου 102, ΤΚ 14671, Νέα Ερυθραία, www.kifissia.gr).

   Παραμένει κανονικά στην ΥΔΟΜ Νέας Ιωνίας η χωρική αρμοδιότητα για τις περιοχές Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Γαλατσίου και Νέας Φιλαδέλφειας.

Προϊσταμένη Δ/νσης : Έλλη Αναστασίου

Τμήμα Προϊστάμενος
Τμήμα Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων Έλλη Αναστασίου
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης (ΤΕΑΔ) Αικατερίνη Σταθοπούλου
Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικινδύνων (ΤΑΕ) Χρυσάνθη Κιαπέκου
Τμήμα Υποστήριξης της Διεύθυνσης (ΤΥΔ) Μαρία Γεωργίου

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ γίνεται κυρίως με ΡΑΝΤΕΒΟΥ κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο ή προϊστάμενο.

Σημαντικές πληροφορίες & υποδείγματα αιτήσεων:

Α. ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:

Για αντίγραφα σχεδίων και στοιχείων από φακέλους οικοδομικών αδειών στέλνετε αίτηση στο ydom@neaionia.gr, και παραλαμβάνετε από το ισόγειο της Υπηρεσίας σε μια (1) εβδομάδα μετά την αίτηση, ώρες 09:00-13:00 εκτός Τρίτης.
Πληροφορίες: 213-1617113, 213-1617111
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Β. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΣΤΕΛΕΧΗ):

Για αντίγραφα οικοδομικής άδειας (στελέχους) στέλνετε αίτηση στο ydom@neaionia.gr, και σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail σας.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε επικυρωμένο αντίγραφο στελέχους για να κατατεθεί σε επίσημο φορέα (δικαστήρια, συμβολαιογράφο, τράπεζα κ.λ.π.), το αναφέρετε στην αίτησή σας και παραλαμβάνετε από τον 3ο όροφο της Υπηρεσίας τέσσερις (4) εργάσιμες μέρες μετά την αίτηση, ώρες 09:30-13:30
Πληροφορίες: 213-1617163, 213-1617165, 213-1617170, 213-1617166
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ)

Για την χορήγηση στοιχείων και παροχή πληροφοριών από το Τμήμα Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων , σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να στείλετε e–mail (όχι έντυπο αίτησης) στο ydom@neaionia.gr στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται:
1. Στοιχεία του αιτούντος (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας)
2. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο)
3. Τα πλήρη στοιχεία του ακινήτου (Δήμος, Δημοτική ενότητα, Ο.Τ. ή τις οδούς από τις οποίες περικλείεται, δ/νση κ.τ.λ.)Για ακίνητα εκτός σχεδίου υποβάλλεται συνημμένα και κάποιο έγκυρο στοιχείο καθορισμού της ακριβούς θέσης του ακινήτου, όπως απόσπασμα χάρτη Γ.Π.Σ. με σημειωμένο το οικόπεδο από μηχανικό (με σφραγίδα- υπογραφή), ή απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος με αναφορά ΚΑΕΚ, ή τοπογραφικό οικοδομικής αδείας.
4. Αναλυτικά τα στοιχεία που θέλετε να σας χορηγήσουμε προκειμένου το αίτημά σας να χρεωθεί σε αρμόδιο υπάλληλο.
Οι απαντήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e–mail σας εντός 15 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής των στοιχείων επικοινωνεί μαζί σας ο αρμόδιος υπάλληλος για καθορισμό ραντεβού.
Για χορήγηση βεβαίωσης χρήσης γης, όρων δόμησης ή λοιπών πολεοδομικών θεμάτων που θα κατατεθεί επίσημα σε δημόσιο φορέα συμπληρώνετε το σχετικό υπόδειγμα αίτησης αναφέροντας αναλυτικά τον φορέα στον οποίο θα κατατεθεί η βεβαίωση (αίτηση για βεβαίωση ή γενική αίτηση) και στέλνετε την αίτηση στο ydom@neaionia.gr. Οι απαντήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail σας εντός 15 εργάσιμων ημερών.
Πληροφορίες: 213-1617159, 213-1617157, 213-1617131, 213-1617132
Προϊσταμένη: 213-1617154
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:

Μηχανικοί Εφαρμογής: 213-1617126, 213-1617119
Μηχανολογικά: 213-1617140
Φορολογικά: 213-1617164, 213-1617132
Προϊσταμένη: 213-1617123
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Ε. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ:

Αιτήσεις στέλνετε το ydom@neaionia.gr με το έντυπο Γενικής Αίτησης.
Πληροφορίες: 213-1617137, 213-1617138, 213-1617139, 213-1617140, 213-1617117
Προϊσταμένη: 213-1617141
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΣΤ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Αιτήσεις αποστέλλονται με e–mail: ydom@neaionia.gr

Πληροφορίες: 213-1617107, 213-1617108
Προϊστάμενος: 213-1617166

 

Close Search Window