ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγαπητοί Συνδημότες,
Η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της πόλης, αποτελούν κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας για κάθε σύγχρονη τοπική κοινωνία. Μια καθαρή και όμορφη πόλη, στα πλαίσια βέβαια των δυνατοτήτων του κάθε Δήμου, αποτελεί αίτημα του δημότη και υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής.

Με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου μας, ένας Κανονισμός που διέπεται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα και που η αποτελεσματικότητά του στηρίζεται και θα κριθεί στη γόνιμη συνεργασία μεταξύ Δήμου και Δημοτών.

Ο Κανονισμός που έχετε στα χέρια σας, κρίνουμε πως αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, μια πρόταση που δημιουργήθηκε μέσα από γόνιμο διάλογο με τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, τις Υπηρεσίες του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας.

Σκοπός του είναι να καταγράψει τις υποχρεώσεις της Δημοτικής Αρχής αλλά και των ίδιων των δημοτών, να οριοθετήσει πιο ουσιαστικά τη συνεργασία Δήμου και κατοίκων και τέλος να συμβάλει στην περιβαλλοντική ανάδειξη της πόλης μας, που είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας.

Ειδικότερα έχει ως στόχο την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις γενικές και ειδικές δημοτικές-πολεοδομικές διατάξεις, την αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και γενικά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων γι αυτούς τους σκοπούς.

Ο Κανονισμός αυτός, είναι ένα μέρος μιας συνολικής παρέμβασης που γίνεται από την Δημοτική Αρχή και η τήρησή του θα αποτελέσει τη βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας .

Αναγνωρίζοντας τις ευθύνες μας ως Δημοτική Αρχή, τουλάχιστον από την πλευρά μας θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατόν για να συμβάλουμε στην προσπάθεια για μια πιο ανθρώπινη διαβίωση, ζητούμε όμως τη συμπαράσταση, τη βοήθεια και την άμεση συνεργασία των αρχών, φορέων, συλλόγων, οργανισμών και κατοίκων, γιατί μόνο τότε η προσπάθεια αυτή θα ολοκληρωθεί και θα έχει άμεσα αποτελέσματα.

Με την προμήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, με την καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με την ίδρυση και λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας που θα λύσει κάποια πρακτικά προβλήματα, αλλά πάνω απ΄όλα με τη συνδρομή όλων των δημοτών, πιστεύουμε πως η πόλη μας θα αποκτήσει το ανθρώπινο πρόσωπο που της αξίζει.

Ο Κανονισμός Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος, θα βελτιώσει καθοριστικά και ουσιαστικά την καθαριότητα, το πράσινο και το περιβάλλον, αρκεί να τον σεβαστούμε και να δεσμευτούμε για την τήρησή του.

Είναι μια πρόταση πολιτισμού, μια πρόταση που εγγυάται ή έστω ευελπιστεί, με την καλή συνεργασία Δημοτικής Αρχής, εργαζομένων και συμπολιτών μας, να πετύχει και να λειτουργήσει καθοριστικά, ώστε στο τέλος της τετραετίας να μπορούμε να συγκρινόμαστε με τις καθαρότερες πόλεις της Ελλάδας.

Ελπίζουμε στην θετική σας ανταπόκριση για μια πόλη πιο καθαρή. Όλοι μας το θέλουμε. Μπορούμε να το πετύχουμε.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΡΟΣ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού
Η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της πόλης αποτελούν κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας για κάθε σύγχρονη πολιτεία. Σε κάθε πόλη που αποτελεί το κύτταρο της πολιτείας, αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή συνεργασία του Δήμου με τους δημότες και τους κατοίκους και διέπεται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Όλοι οι χώροι όπως προσδιορίζονται στην Υγειονομική Διάταξη Ειβ΄/301/64 του άρθου 1 παρ.3 και ειδικότερα οποιοσδήποτε κλειστός και ανοιχτός χώρος, οικοδομές, αυλές, οικόπεδα, δρόμοι, πεζοδρόμια, άλση, πλατείες, τόποι συγκέντρωσης ή αναψυχής κλπ θα πρέπει πάντοτε να διατηρούνται καθαροί.
Η καθαριότητα της πόλης στηρίζεται στη συνεργασία Δήμου και κατοίκων και αποβλέπει σε μια πιο ανθρώπινη διαβίωση.
Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο :

 • την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας
 • την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση)
 • την γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 2
Η Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού

Η αρμοδιότητα ανήκει στη Δημοτική Αρχή, ασκούμενη με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου και τη Δημοτική Αστυνομία.
Ο Δήμος έχει την υποχρέωση με την βοήθεια και συμπαράσταση των αρχών, φορέων, συλλόγων, οργανισμών και κατοίκων να φροντίζει για την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων.
Τα εντεταλμένα προς το σκοπό αυτό όργανα, οφείλουν να εποπτεύουν την τήρηση και πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
ΑΡΘΡΟ 3
Προσδιορισμός και Ταξινόμηση των απορριμμάτων

Ως απορρίμματα – στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος και είναι εγκαταλελειμμένα. Αυτά σύμφωνα με την νομοθεσία και τις πρόσφατες διατάξεις της Ε.Ε. ταξινομούνται σε:
ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ – ΒΛΑΒΕΡΑ.

 1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν :
  1. Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες
  2. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που βρίσκονται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.
  3. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.)
  4. Επικίνδυνα απορρίμματα όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π.
 2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν :
  1. Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων, εμπορικών και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, λάστιχα αυτοκινήτων κ.λ.π.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας
  2. Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομικά – μικροβιολογικά – αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π., τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους
  3. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
  4. Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων.
  5. Αυτοκίνητα, οχήματα, τροχόσπιτα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.
 3. Τοξικά – Επικίνδυνα θεωρούνται όσα απορρίμματα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4
Υποχρεώσεις του Δήμου

Με βάση τον παρόντα Κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής :

 1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1.1. του παρόντος Κανονισμού γίνεται από το Δήμο. Η αποκομιδή γίνεται καθημερινά επτά (7) ημέρες την εβδομάδα με κυλιόμενο ρεπό, πενθήμερη απασχόληση σε βάρδιες, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στη χωματερή, στο σταθμό μεταφόρτωσης, ή όπου αλλού ορίσει ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής στον οποίο ο Δήμος μας είναι μέλος.
 2. Η αποκομιδή, μεταφορά των ογκωδών αστικών απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1.1, 1.2., 1.3. του παρόντος Κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ) πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (τηλ. 210 2756000, 210 2799578, 210 2793495, fax 210 2797065, e mail dimsxeseis @ neaionia.gr) ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
 3. Η αποκομιδή, μεταφορά των ειδικών απορριμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2.1 πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα ανάλογα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από την υπηρεσία καθαριότητας σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος.
 4. Η αποκομιδή των απορριμμάτων του άρθρου 3 παρ. 2.2. (νοσοκομείων και λοιπών θεραπευτικών μονάδων) πραγματοποιείται καθημερινά εφ΄ όσον γίνεται με το συνήθη σημερινό τρόπο, ή με κλειστό κοντέϊνερ τύπου πρέσας. 
 5. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων γίνεται με εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου ανάλογα με τις εποχιακές ή τρέχουσες ανάγκες.
  • Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος των δρόμων καθορίζονται από το Δήμο δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων και προσωπικού.
  • Για την διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής.
  • Η εφαρμογή του προγράμματος διαλογής απορριμμάτων για ανακύκλωση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών (κυρίως χαρτιού) σήμερα γίνεται από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής με ειδικούς κάδους. Αν στο μέλλον εφαρμοσθεί σύστημα ανακύκλωσης από το Δήμο, θα εκδοθεί ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 6. Ο Δήμος οφείλει :
  1. Να ενημερώνει τους δημότες για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, μηχανικών σαρώθρων και τις τυχόν αλλαγές. Να ενημερώνει για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
  2. Να γνωστοποιήσει στους κατοίκους τον παρόντα Κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 5
Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό

Ο Δήμος δεν υποχρεούται:

 1. Στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά – επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως είναι τα μολυσματικά απόβλητα Νοσοκομείων.
 2. Στην απομάκρυνση των μπαζών και λοιπών οικοδομικών υλικών που προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες (άρθρο 3 παρ. 2.3.).
 3. Στη συντήρηση και καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου ομβρίων της ΕΥΔΑΠ για το οποίο είναι αρμόδιοι η Επιχείρηση Αποχέτευσης και το ΥΠΕΧΩΔΕ.
 4. Στον καθαρισμό σταθμών και γραμμών, που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ( ΗΣΑΠ, ΟΣΕ κ.λ.π.).
 5. Σε καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
 6. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψεις εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ-ΣΜΑ κ.τ.λ), ο Δήμος μετά από ενημέρωση των δημοτών μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης.
 7. Στην καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Η ευθύνη ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Σε περίπτωση αδυναμίας οι υπεύθυνοι πρέπει να συσκευάζουν τα απορρίμματα κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση.
 8. Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6
Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων

Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του Κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες :

 1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν μόνιμα ή πρόσκαιρα, οικογένειες ή άτομα και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι ο διαχειριστής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, υπεύθυνοι θα θεωρούνται όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων του κτιρίου.
 2. «Επιχειρήσεις – Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:
  • Για προσωπικές επιχειρήσεις ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.
  • Για τις Ανώνυμες Εταιρίες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό.
  • Για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες ο διαχειριστής.
  • Για Συνεταιρισμούς ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.
  • Για Σωματεία ο Πρόεδρος και το Δ.Σ.
  • Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.
  • Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από Νομικά Πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Νομικών Προσώπων που της αποτελούν.
 3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχός τους.
 4. Για τις «βιομηχανικές» εν γένει μονάδες υπεύθυνος θα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας
 5. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή νομέας αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα

 1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα των χώρων όπως αυτοί χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1,2,3,4 του παρόντος Κανονισμού πρέπει να ενημερώνονται για το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους. Την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει. Οι κάδοι τοποθετούνται σε εσοχή σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και τον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Σε κάθε πολυκατοικία, νέα ή παλαιά από πέντε διαμερίσματα και άνω, τοποθετείται υποχρεωτικά κάδος. Σε περίπτωση που το πλάτος του πεζοδρομίου δεν επιτρέπει την κατασκευή εσοχής, οι κάδοι θα τοποθετούνται στο οδόστρωμα, σε θέση οροθετημένη από προστατευτικά κιγκλιδώματα (Π). Επίσης κάδοι τοποθετούνται και σε οποιοδήποτε κτίριο κρίνει η Υπηρεσία, ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες της αποκομιδής. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είναι η αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων. Στους δημότες που καταργούν εσοχές και μετακινούν αυθαίρετα τους κάδους επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 Ευρώ που βεβαιώνεται σε βάρος του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή της οικοδομής.
  Οι επαγγελματικοί χώροι που έχουν αυξημένο όγκο απορριμμάτων (π.χ super market,καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ), εφ’ όσον ο Δήμος δεν διαθέτει και δεν έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει κάδους, υποχρεούνται στην εγκατάσταση κάδων μηχανικής αποκομιδής, προδιαγραφών, σύμφωνα με αυτούς που έχει ήδη εγκαταστήσει ο Δήμος και σε αριθμό και χωρητικότητα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας.
 2. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και την δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους. Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο κατά του υπευθύνου σύμφωνα με το άρθρο 459 του Π.Κ. 15,00 Ευρώ ανά σακούλα. Σε περίπτωση απεργίας συστήνεται στους δημότες να μη βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους, αλλά να τα κρατούν στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, προκειμένου να αποφευχθεί υπερβολική ρύπανση.
 3. Εξαίρεση από την υποχρέωση τοποθέτησης κάδου μπορεί να γίνει μόνο για ειδικούς λόγους μετά από εισήγηση της υπηρεσίας καθαριότητας και απόφαση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 8
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα

 1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας – ειδοποίησης στην Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ. 210 2756000 – 210 2799578 – 210 2793495, fax: 210 2797065. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:
  1. Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα (παλιές οικιακές συσκευές, έπιπλα κ.λ.π.) στο πεζοδρόμιο από πριν, αλλά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 Ευρώ / μ2 καταλαμβανόμενης επιφάνειας.
 2. Για τα καταστήματα, γραφεία κλπ., υποχρεούνται οι υπεύθυνοι για τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.), να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο 50,00 Ευρώ / μ2 καταλαμβανόμενης επιφάνειας .
 3. Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών :
  • Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορριμμάτων που δεν είναι τοποθετημένα σε σάκους επί του πεζοδρομίου ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο 50,00 Ευρώ / μ2 καταλαμβανόμενης επιφάνειας .
  • Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
  • Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.

ΑΡΘΡΟ 9
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων

 1. Τα ειδικά απορρίμματα που προέρχονται από βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2.1 του παρόντος Κανονισμού, περισυλλέγονται με βάση ειδικό πρόγραμμα που καταρτίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας.
 2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2.1. οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τους υπεύθυνους. Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση και μόνο, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κλπ. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ. 1.1 του παρόντος Κανονισμού.
 3. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι :
  • Για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεσή τους στους ειδικούς κάδους ή αυτοσυμπιεζόμενες κλειστές πρέσες.
  • Για τον διαχωρισμό των μολυσματικών απορριμμάτων από τα μη. Τα μολυσματικά τοποθετούνται σε ειδικούς χρωματιστούς πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους και παραλαμβάνονται προς αποτέφρωση από ειδικό όχημα του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
   Απαγορεύεται αυστηρά η ανάμειξη των μολυσματικών και μη μολυσματικών απορριμμάτων. Σε περίπτωση που γίνεται ανάμειξη των μολυσματικών με τα μη μολυσματικά απορρίμματα, ο Δήμος δεν τα παραλαμβάνει και δεν τα μεταφέρει.
 4. Η ανάμιξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με οικιακά, επισύρει πρόστιμο από 500,00 έως 1.000,00 € σε Νοσοκομεία, άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες.

Άρθρο 10
Υπόλοιπα οικοδομικών εργασιών

Μπάζα που προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, μικροεπισκευές κ.λ.π. μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται. Επίσης δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή τους σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου.
Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου και ο ιδιοκτήτης που κάνει τις μικροεπισκευές δεν τα απομακρύνει έγκαιρα, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους και σχετικού προστίμου 50,00 € / μ2 καταλαμβανόμενης επιφάνειας για κάθε ημέρα παραμονής, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Η τοποθέτηση μπαζών μέσα στους κάδους απορριμμάτων, επιβάλλει πρόστιμο 30,00 € / σακούλα
Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Για αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλονται ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90, το οποίο παρατίθεται:
Αρθρο 119 Ν.1892/90
Απαγόρευση ρίψεως υλικών ή απορριμμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις
« Οι απορρίπτοντες χωρίς άδεια της αρμοδίας αρχής υλικά, απορρίμματα ή άλλα αντικείμενα σε δάση και δασικές εκτάσεις τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 200.000 δρχ.
Εάν για την απόρριψη χρησιμοποιήθηκε μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο και ο δράστης είναι υπότροπος, το δικαστήριο διατάσσει και την αφαίρεση της αδείας μεταφοράς του χρησιμοποιηθέντος μεταφορικού μέσου αυτού από έναν έως τρεις μήνες.»
ΑΡΘΡΟ 11
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου

Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ.3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού.
Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα τοποθετούν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000,00 €.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12
Υποχρεώσεις πεζών

Η ρίψη από πεζούς καθοδόν άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.)
Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Η τήρηση του παρόντος άρθρου εναπόκειται στην ευαισθησία του καθενός.
ΑΡΘΡΟ 13
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

1) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση ποτών και εδεσμάτων, οφείλουν να τοποθετούν τα απορρίμματά τους μέσα στους κάδους και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 έως 500,00 €.
2) Τα κάθε είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.λ.π.), οφείλουν να συσκευάζουν σε ανθεκτικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κ.λ.π.), να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν στα μέσα μηχανικής αποκομιδή το πολύ μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο από 200,00 έως 500, 00 Ευρώ για κάθε αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία.
ΑΡΘΡΟ 14
Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα οφείλουν να διατηρούν τους χώρους, καθ΄ όλο το 24ωρο, καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 €.
ΑΡΘΡΟ 15
Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών

Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές κλπ.) οφείλουν να διατηρούν το γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό. Να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν σε ειδικούς κάδους που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος, ή σε ειδική θέση που τους έχει υποδειχθεί από το Δήμο.
Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλλει πρόστιμο 50,00 Ευρώ / μ2 καταλαμβανόμενης επιφάνειας. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.
Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλο χώρο ή άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται πρόστιμο και κατάσχεση των προϊόντων.
ΑΡΘΡΟ 16
Υπαίθρια αποθήκευση υλικών
Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον.
Στην χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινοχρήστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω υλικών, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάϋλον κλπ.), που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους.
Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων, ο Δήμος πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλει κατά των υπευθύνων, πρόστιμο 50,00 έως 100,00 Ευρώ / μ2 καταλαμβανόμενης επιφάνειας, ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.
ΑΡΘΡΟ 17
Καθαριότητα πεζοδρομίων

Οι κάτοικοι μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καταστημάτων οφείλουν να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων τους, να καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω ανάγκης πρόληψης πυρκαγιάς.
ΑΡΘΡΟ 18
Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη)

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους.
ΑΡΘΡΟ 19
Καθαριότητα οικοπέδων

Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράξουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση.
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και να χρεώνει τη σχετική δαπάνη στους ιδιοκτήτες μετά από γραπτή ειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να πληρώσει ολόκληρη τη δαπάνη που πραγματοποίησε ο Δήμος για τον καθαρισμό – περίφραξη του οικοπέδου, προσαυξημένη κατά 50%.
ΑΡΘΡΟ 20
Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά. Για όσα φορτηγά δεν έχουν προστατευμένο το φορτίο τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή ή διασπορά υλικών στο δρόμο, προβλέπεται πρόστιμο 500,00 €.
Επαγγελματικά αυτοκίνητα που αφήνουν αντικείμενα ή μπάζα στους δρόμους, πρόστιμο από 200,00 € έως 500,00 €.
Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο από 300,00 € στους υπεύθυνους μεταφορείς και στους αποδέκτες των εμπορευμάτων.
ΑΡΘΡΟ 21
Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ.

Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2.5 του παρόντος Κανονισμού μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες στους ειδικούς χώρους για διάλυση. Σε ανάλογες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θα εφαρμόζεται η διαδικασία απομάκρυνσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 και της από 14-1-2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ.Ε.Κ. 54/Α/20-4-2002.
Σε κάθε περίπτωση η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε άλλο δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πάρκο, άλσος κλπ, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο ανάλογα με το είδος των οχημάτων (επιβατικά, μοτοσικλέτες, φορτηγά κ.α. και κάθε είδους μηχανές ανάλογα με τον όγκο, το βάρος και το ωφέλιμο φορτίο τους). Ειδικότερα:

 1. Αυτοκίνητα 400,00 Ευρώ
 2. Μοτοσικλέτες 200,00 Ευρώ
 3. Βάρκες – Τρέιλερ 400,00 Ευρώ
 4. Φορτηγά – Μηχανές έργων 1.000,00 έως 4.000,00 Ευρώ

ΑΡΘΡΟ 22
Οικοδομικές εργασίες

Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών, καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς.
Για λόγους καθαριότητας αλλά και για λόγους δημόσιους υγιεινής και ασφάλειας ο Δήμος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισμό τέλεσης οικοδομικών εργασιών με τον οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 23
Κατοικίδια Ζώα

Απαγορεύεται η κυκλοφορία κατοικίδιων ζώων στους δρόμους, πλατείες, και γενικά κοινόχρηστους χώρους χωρίς τη συνοδεία και επιτήρηση του ιδιοκτήτη του ζώου.Οι ιδιοκτήτες σκύλων υποχρεούνται:
α) Να παίρνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι αδύνατη η ελεύθερη έξοδος των σκύλων από τις ιδιοκτησίες τους.β) Να δηλώνουν το σκύλο τους στον φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση σχετικών αρχείων και να μεριμνούν για την σήμανση και καταγραφή του σκύλου μέσα σε προθεσμία οκτώ εβδομάδων από την γέννησή του.
γ) Να μεριμνούν για την ευζωία και την ετήσια τουλάχιστον κτηνιατρική εξέταση του σκύλου τους.δ) Να εφοδιάζονται με βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
ε) Να μην τον εγκαταλείπουν γιατί έτσι δημιουργείται το φαινόμενο των αδέσποτων ζώων.στ) Να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες του σκύλου.
Για κάθε παραβίαση ενός εκ των όρων υποχρεώσεων του Νόμου 3170/2003 που αφορά τα «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα συντροφιάς και άλλες διατάξεις», επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.
ΑΡΘΡΟ 24
Απαγορεύεται η ρύπανση των τοίχων ιδιωτικών, Δημοτικών και Δημοσίων κτιρίων, δρόμων και πεζοδρομίων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η μη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις θα επιφέρει στους παραβάτες τα εξ’ αυτών προβλεπόμενα πρόστιμα και ποινές.
ΑΡΘΡΟ 25
Η στάθμευση μπροστά στους κάδους απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση αποκομιδής από τα απορριμματοφόρα του Δήμου, απαγορεύεται και επισύρει πρόστιμο 300,00 €.
ΑΡΘΡΟ 26
Απαγορεύεται η κοπή οιουδήποτε δένδρου χωρίς την απαραίτητη άδεια του Δήμου ή του Δασαρχείου.
Σε περίπτωση παράνομης κοπής δένδρου επιβάλλεται πρόστιμο 1.000,00 € και κινείται σχετική ποινική διαδικασία.
Για οποιαδήποτε καταστροφή πρασίνου ή οργάνων παιδικών χαρών σε πλατείες, άλση καθώς και η καταστροφή οιασδήποτε εγκατάστασης ή κατασκευής σε Δημόσιο-Κοινόχρηστο χώρο, θα καταλογίζεται η δαπάνη αποκατάστασης, ανάλογα με τη ζημιά που έχει προκληθεί, προσαυξανόμενη με πρόστιμο κατά 50%.
ΑΡΘΡΟ 27
Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων επισύρει πρόστιμο από 100,00 έως 300,00 Ευρώ.
Επίσης η μερική ή ολική καταστροφή κάδων απορριμμάτων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης επισύρει πρόστιμο από 100,00 έως 500,00 Ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του κόστους αποκατάστασης της ζημιάς.
ΑΡΘΡΟ 28
Η έναρξη ισχύος του παρόντος Kανονισμού , αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και διαρκεί μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή του.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

Ο Κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους οικοδομικές εργασίες (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές κ.λ.π.) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας.
ΑΡΘΡΟ 2

Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής αδείας, β) πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεώς της, γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου – οδοστρώματος χορηγημένη από τον Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 3
Προϋπόθεση χορήγησης «βεβαίωσης υψομέτρου» από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στους ενδιαφερόμενους για έκδοση οικοδομικής άδειας, θα είναι η προσκόμιση Τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο θα εμφανίζονται το πλάτος του πεζοδρομίου, οι θέσεις στάθμευσης και οι είσοδοι-έξοδοι των οχημάτων. Επίσης θα προσκομίζεται σχέδιο της κατασκευαστικής λεπτομέρειας σύνδεσης του χώρου στάθμευσης με την οδό.
Σε περιπτώσεις οικοδομών από πέντε διαμερίσματα και άνω, θα απεικονίζεται από τον μελετητή Μηχανικό και η προτεινόμενη θέση για τον κάδο των απορριμμάτων. Το παραπάνω τοπογραφικό θα εγκρίνεται αρμοδίως από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και η ορθή εφαρμογή του θα αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου.
Ανάλογη προϋπόθεση ηλεκτροδότησης του ακινήτου θα αποτελέσει και η έντεχνη κατασκευή του πεζοδρομίου από τον υπόχρεο ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (απόφαση ΠΕΧΩΔΕ 3046/304/89 ΦΕΚ 59Δ), ο οποίος θα αποτελέσει αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια, θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη – κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει ο έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται.
ΑΡΘΡΟ 4

 1. Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται πέραν από την επιβολή προστίμων, την κίνηση από τον Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών.
 2. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίου επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Απαγορεύεται ρητά το κλείσιμο των ρείθρων με τσιμεντοποίηση για την προσπέλαση οχημάτων σε χώρους στάθμευσης. Σε κάθε οικοδομή που κλείνονται ή έχουν ήδη κλειστεί τα ρείθρα πρόστιμο 500,00 Ευρώ και αποκατάσταση σε ένα μήνα. Αν δεν αποκατασταθεί από τους ιδιοκτήτες ο Δήμος αποκαθιστά και χρεώνει τον διαχειριστή ή τον υπεύθυνο με τη σχετική δαπάνη προσαυξημένη με το ανωτέρω πρόστιμο.
  Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές ανάλογα θα πρέπει:
  • Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από τον Δήμο και από το Αστυνομικό Τμήμα.
  • Να εφοδιάζονται από τον Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος γ) Να καταβάλλουν στον Δήμο το ποσό της εγγύησης που ορίζεται κατ’ έτος με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφόσον δεν προηγήθηκαν ζημιές στους Δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου, κατασκευή εσοχών κάδων κλπ.) Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 5
Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κλπ.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κλπ.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά. Το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.
Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου κάθε νέας οικοδομής ή προσθήκης, θα ολοκληρώνεται εντός δύο ετών από την έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποκατάστασης ο Δήμος θα μπορεί να το κατασκευάσει και να καταλογίσει τη δαπάνη στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
ΑΡΘΡΟ 6

Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ειδικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή και ευδιάκριτη.
ΑΡΘΡΟ 7
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κλπ.). Οι παραπάνω Οργανισμοί υποχρεούνται να προσκομίζουν στον Δήμο εγγυητική επιστολή, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραπάνω Οργανισμοί υποχρεούνται επίσης, όπως αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην προηγούμενή τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.
Οι ίδιοι Οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών εφαρμοζομένων ανάλογα των αναφερομένων στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 8
Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφερομένων περιπτώσεων στα άρθρα 2 έως 8 του παρόντος Κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο (σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά) εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση (εγγυητική επιστολή).
ΑΡΘΡΟ 9
Απαγορεύεται η σύνδεση των υδρορροών των κατοικιών με τον αγωγό αποχέτευσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Close Search Window