Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας γιατην ανάδειξη αναδόχου για την εργασία συντήρησης & επισκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων Σχολικών Κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ... Διαβάστε περισσότερα → Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας γιατην ανάδειξη αναδόχου για την εργασία συντήρησης & επισκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων Σχολικών Κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία Λογιστικής Υποστήριξης στο Ν.Π.Δ.Δ.

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα... Διαβάστε περισσότερα → Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία Λογιστικής Υποστήριξης στο Ν.Π.Δ.Δ.

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νέα... Διαβάστε περισσότερα → Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία συντήρησης & επισκευής των ανελκυστήρων Σχολικών Κτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νέα Ιωνία... Διαβάστε περισσότερα → Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία συντήρησης & επισκευής των ανελκυστήρων Σχολικών Κτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια & τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων Σχολικών Κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νέα Ιωνία 19... Διαβάστε περισσότερα → Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια & τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων Σχολικών Κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος θαλάσσια μπάνια του ΚΑΠΗ Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νέα... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος θαλάσσια μπάνια του ΚΑΠΗ Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Θερινής Απασχόλησης 2022 του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Θερινής Απασχόλησης 2022 του Δήμου Νέας Ιωνίας

Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης και μεταφοράς λυμάτων σηπτικών δεξαμενών (βόθρων) για τις ανάγκες λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Νέας Ιωνίας (στο Αλεποχώρι Αττικής)

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Καταχωριστέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ... Διαβάστε περισσότερα → Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης και μεταφοράς λυμάτων σηπτικών δεξαμενών (βόθρων) για τις ανάγκες λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Νέας Ιωνίας (στο Αλεποχώρι Αττικής)

«Επικαιροποίηση – Τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ν. Ιωνίας»

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                              Νέα Ιωνία 09.05.2022... Διαβάστε περισσότερα → «Επικαιροποίηση – Τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ν. Ιωνίας»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σχετικά με την προμήθεια φυτικού υλικού (φυτών, σπόρων, τύρφης, και φυτευτικού χώματος) για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σχετικά με την προμήθεια φυτικού υλικού (φυτών, σπόρων, τύρφης, και φυτευτικού χώματος) για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής

Close Search Window
el
enel