ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2021

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με ΑΔΤ... Διαβάστε περισσότερα → ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΜΕΝΩΝ ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΜΕΝΩΝ ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ... Διαβάστε περισσότερα → ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΜΕΝΩΝ ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την καθαριότητα των σχολείων

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ονομαστική Κατάσταση Μερικής Απασχόλησης (word – δείτε... Διαβάστε περισσότερα → Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την καθαριότητα των σχολείων

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την παροχή εργασιών, απολύμανσης, πλυσίματος & βιολογικού καθαρισμού των λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Νέας Ιωνίας».

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Την Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς μπορείτε να την δείτε... Διαβάστε περισσότερα → «Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την παροχή εργασιών, απολύμανσης, πλυσίματος & βιολογικού καθαρισμού των λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Νέας Ιωνίας».

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νέα... Διαβάστε περισσότερα → Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ Παιδιάτρων για την υλοποίηση του Προγράμματος <<Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής>>.

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ Παιδιάτρων για την υλοποίηση του Προγράμματος .

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για την υλοποίηση του Προγράμματος <<Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής>>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για την υλοποίηση του Προγράμματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 16087/7-7-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (κωδ. 101) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Για τον Πίνακα Προσληπτέων πατήστε Εδώ Για τον Πίνακα... Διαβάστε περισσότερα → ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 16087/7-7-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (κωδ. 101) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»

2017, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ... Διαβάστε περισσότερα → Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»

Close Search Window
el
enel