Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νέα... Διαβάστε περισσότερα → Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ Παιδιάτρων για την υλοποίηση του Προγράμματος <<Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής>>.

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ Παιδιάτρων για την υλοποίηση του Προγράμματος .

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για την υλοποίηση του Προγράμματος <<Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής>>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για την υλοποίηση του Προγράμματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 16087/7-7-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (κωδ. 101) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Για τον Πίνακα Προσληπτέων πατήστε Εδώ Για τον Πίνακα... Διαβάστε περισσότερα → ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 16087/7-7-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (κωδ. 101) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»

2017, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ... Διαβάστε περισσότερα → Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο ««Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Ά)

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ... Διαβάστε περισσότερα → Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο ««Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Ά)

Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αποθήκευσης σε αποθήκη του Δήμου Νέας Ιωνίας που στεγάζεται επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αποθήκευσης σε αποθήκη του Δήμου Νέας Ιωνίας που στεγάζεται επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δέκα (10) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                       ... Διαβάστε περισσότερα → «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δέκα (10) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Close Search Window
el
enel