Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΔΑ: ΩΜΥ1ΩΚΥ- 4ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ... Διαβάστε περισσότερα → Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου του σχολικού Συγκροτήματος του 1ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας στην οδό Παπαφλέσσα και Αβέρωφ 6 στην Νέα Ιωνία

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νέα Ιωνία... Διαβάστε περισσότερα → Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου του σχολικού Συγκροτήματος του 1ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας στην οδό Παπαφλέσσα και Αβέρωφ 6 στην Νέα Ιωνία

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής φύσεως, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, ως το τέλος του έτους 2023

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΣΖΨΩΚΥ-4Δ0       ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής φύσεως, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, ως το τέλος του έτους 2023

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Ιωνίας για το διδακτικό έτος 2022-2023

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Ιωνίας για το διδακτικό έτος 2022-2023

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα... Διαβάστε περισσότερα → Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτου από το Δήμο Νέας Ιωνίας, για την στέγαση των Υπηρεσιών Καθαριότητας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα... Διαβάστε περισσότερα → Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτου από το Δήμο Νέας Ιωνίας, για την στέγαση των Υπηρεσιών Καθαριότητας

Προμήθεια απινιδωτών με ηλεκτρόδια για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα... Διαβάστε περισσότερα → Προμήθεια απινιδωτών με ηλεκτρόδια για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό, «άνω των ορίων», με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχων αναφορικά με την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νέα... Διαβάστε περισσότερα → Η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό, «άνω των ορίων», με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχων αναφορικά με την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νέα Ιωνία,... Διαβάστε περισσότερα → ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.».

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.».

Close Search Window
el
enel