Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 229η:  Ονομασία πλατείας σε Θεοχάρη Μάρκου Καρασαββίδη.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 230η:  Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Νέας Ιωνίας στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 231η:  Αιτήματα πολιτών για το πάρκο της 28ης Οκτωβρίου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 232η:  Αγορά ακινήτου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (χώρος στάθμευσης και συντήρησης απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων, αποθήκευσης εξοπλισμού κ.λ.π.).  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 233η:  Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών α) των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Νέας Ιωνίας και β) των τροφίμων, του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 234η:  Έγκριση υπηρεσιών που αφορούν τον ορισμό αμοιβής των μελών των Επιτροπών για τη διεξαγωγή απολυτήριων εξετάσεων σπουδαστών του Ωδείου Νέας Ιωνίας θερινής περιόδου 2023-2024.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 235η:  Επανεπιβολή μετά την  αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης, του ΄΄ τμήματος του Ο.Τ 425 που έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος ανέγερσης σχολείων ΄΄ σύμφωνα με την 14410/19-12-2008 Απόφαση Νομάρχη Αθηνών.(ΦΕΚ 6(τ. Α Α &Π Θ)/19 -01 -2009 .   (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 236η:  Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας του υποέργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 237η:  Έγκριση διατήρησης κλιμάκων εκτός της ρυμοτομικής γραμμής για την εξυπηρέτηση  ακινήτου στην οδό Ελ Αλαμέιν 13.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 238η:  Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 239η:  Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Σόλωνος 48.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 240η:  Κοπή ενός δένδρου επί της οδού ΦΙΛΗΝΤΑ 5.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 241η:  Κοπή ενός δένδρου επί της οδού ΦΩΚΑΙΑΣ 27.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 242η:  Ανανέωση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΒΑΪΝΔΗΡΙΟΥ 6.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 243η:  Ανανέωση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 244η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 86.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 245η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 4-8.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 246η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΩΡΩΠΟΥ 147.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 247η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΠΑΝΔΟΣΙΑΣ 123.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 248η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΚΡΗΝΗΣ 13.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window