ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχων της προμήθειας τροφίμων, για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάληψη έργου: «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023»

Διακήρυξης Επαναληπτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με την προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης και ασφάλειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 3/2022

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία , για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας

Η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, με αντικείμενο την «Προμήθεια διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου»

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2022 – Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Close Search Window