Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας γιατην ανάδειξη αναδόχου για την εργασία συντήρησης & επισκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων Σχολικών Κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία Λογιστικής Υποστήριξης στο Ν.Π.Δ.Δ.

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία συντήρησης & επισκευής των ανελκυστήρων Σχολικών Κτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια & τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων Σχολικών Κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος θαλάσσια μπάνια του ΚΑΠΗ Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Θερινής Απασχόλησης 2022 του Δήμου Νέας Ιωνίας

Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης και μεταφοράς λυμάτων σηπτικών δεξαμενών (βόθρων) για τις ανάγκες λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Νέας Ιωνίας (στο Αλεποχώρι Αττικής)

«Επικαιροποίηση – Τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ν. Ιωνίας»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σχετικά με την προμήθεια φυτικού υλικού (φυτών, σπόρων, τύρφης, και φυτευτικού χώματος) για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής

Close Search Window
el
enel