Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Δημοτικής Επιτροπής

Αρ. πρόσκλησης: 27η                                                 Συνεδρίαση: 27η

Αρ.πρωτ. 20922/28-6-2024

 

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 2/7/2024 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023,  για να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 Ακύρωση της υπαριθμ. 491/11-6-2024  πράξης.
2 Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) έτους  2024 για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
3 Εγκριση προμήθειας αυτοκινήτου με διαδικασία χρηματοδοτικής μίσθωσης(leasing) για το Γραφείο Δημάρχου.
4 Έγκριση κατάρτισης όρων διακήρυξης φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος .
5 Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών των διαφόρων θερινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2024» του Δήμου Ν. Ιωνίας.
6 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.6142.0013 υπηρεσίας ευρέσεως αναδόχων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), οι οποίοι θα θελήσουν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.
7 Προσδιορισμός μιας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού ΛΥΚΙΑΣ 13.
8 Άδεια τοποθέτησης οριοδείκτη επί της οδού Θεραπειών 6.
9 Άδεια τοποθέτησης οριοδείκτη επί της οδού Μιχ.Καραολή 77.
10 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής έκτακτων αναγκών για την ενημέρωση πολιτών και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου Χ.Ε. προπληρωμής
11 Έγκριση αποδοχή δωρεάς της εταιρείας Bernhard Schulte Shipmanagement (Hellas) SPLLC.
12 Διαγραφή παράβασης οχήματος από χρηματικό κατάλογο- Χαϊτά.
13 Διαγραφή παράβασης οχήματος από χρηματικό κατάλογο- Ευφυΐα Intelligence For Business LTD.
14 Κοπή  ενός Πεύκου επί της οδού Σπάρτης 62.

               

  • Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

                         

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΕΛΗ της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τακτικά Μέλη:

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Αναπληρωματικά μέλη:

ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ

ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας

ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window