Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 13η:  <<Χωροθέτηση και εγκατάσταση 22 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 6:   «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κατάλληλων... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Αποφάσεις 8ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 55:  «Τοποθέτηση οριοδείκτη για παρεμπόδιση παράνομης... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 8ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 40:  «Αποζημίωση ποσοστού 25% στο Ο.Τ. Κ.Χ.Γ.572 για την... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 33 :  Παραχώρηση χρήσης του Θεάτρου στην Πλατεία... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 34:  Έγκριση Απόφασης Δημάρχου Πράξη 35:  Παραχώρηση... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 29:    Τροποποίηση της με αρ.27/2022 απόφαση της Επιτροπής... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 24:  «Άδεια τοποθέτησης οριοδείκτη επί της οδού Αγίας... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 16:  «Εξέταση αιτήματος του Ε. Α. για αυτοδίκαιη άρση... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 1:  «Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».   ... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Close Search Window