Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 29:    Τροποποίηση της με αρ.27/2022 απόφαση της Επιτροπής... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 24:  «Άδεια τοποθέτησης οριοδείκτη επί της οδού Αγίας... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 16:  «Εξέταση αιτήματος του Ε. Α. για αυτοδίκαιη άρση... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 1:  «Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».   ... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022

Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 132:  “Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 63: Μελέτη οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 45:  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 8ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 41: Κατάργηση κενωθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 8ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 32: Έγκριση κοπής του δένδρου που βρίσκεται στην οδό... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 9:     Μεταφορά θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Close Search Window
el
enel