Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 132:  “Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 63: Μελέτη οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 45:  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 8ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 41: Κατάργηση κενωθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 8ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 32: Έγκριση κοπής του δένδρου που βρίσκεται στην οδό... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 9:     Μεταφορά θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 7:   Άδεια τοποθέτησης οριοδεικτών επί της οδού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 1:   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 82:  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 13ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 72:   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 13ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Close Search Window
el
enel