Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 96η:    «Εξέταση της αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης του ΄΄ τμήματος του Ο.Τ 425 που έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος ανέγερσης σχολείων σύμφωνα με την 14410/19-12-2008 Απόφαση Νομάρχη Αθηνών.(ΦΕΚ 6(τ. Α Α &Π Θ)/19 -01 -2009 ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window