Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 211:    «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υ.Α. 27934/2014»».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 212:    «Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 213:    «Αποδοχή μελέτης».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 214:    «Έγκριση η μη του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι Προσωρινοί Ανάδοχοι του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια ελαστικών, για τις ανάγκες των οχημάτων, του Δήμου Νέας Ιωνίας και Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 215:    «Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «άνω των ορίων», με αντικείμενο την ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 216:    «Αποδοχή χορηγίας για τα απαιτούμενα είδη εκτέλεσης παραγωγής στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης των 100 χρόνων από την εταιρία «COSMOTE»».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 217:    «Αποδοχή χορηγίας για την παροχή έξοδα της Λαμπαδηδρομίας, καθώς και του φωτογράφου, του ασθενοφόρου στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης των 100 χρόνων από τον όμιλο «Eurobank»».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 218:    «Αποδοχή χορηγίας παραχώρησης χρήσης δυο ταπήτων στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης των 100 χρόνων από την εταιρία «ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ»».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 219:    «Αποδοχή χορηγίας για τις απαιτούμενες εκτυπώσεις αφισών, προσκλήσεων και banner στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης των 100 χρόνων από την εταιρία INALAN».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 220:    «Αποδοχή χορηγίας για την παροχή νερών αναψυκτικών και σνακ στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης των 100 χρόνων από την εταιρία «Σκλαβενίτης»».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 221:    «Εκτέλεση της με αρ. 9/2023 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας (περιουσιακές διαφορές)».
Πράξη 222:    «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια αναμνηστικών πλακετών».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 223:    «Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογη υπάλληλο Παρασκευή Κωτσιοπούλου του Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής έκτακτων αναγκών για τη Δημοτική Κατασκήνωση – Απαλλαγή υπολόγου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 224:    «Κατανομή ποσού ύψους 199.104,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του, για το διδακτικό έτος 2023-2024 και για το χρονικό διάστημα έως και το Δεκέμβριο του 2023».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window