Προϊστάμενος Δ/νσης:  Μιχάλης Σουρμελής

Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και πολιτικών Ισότητας Φύλων Κυριακή Σωτηροπούλου
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Μιχάλης Σουρμελής
Τμήμα Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη ηλικία Σταύρος Κυρανάκης
 Τμήμα Παιδείας, δια βίου μάθησης – Πολιτισμού Αντώνης Στάθης

 

Close Search Window