13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

12η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 12η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

11η Έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ... Διαβάστε περισσότερα → 11η Έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

9η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 9η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

7η Έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023 με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 7η Έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023 με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023 με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023 με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023 με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023 με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023 με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023 με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Close Search Window