ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.  έχει οργανώσει στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Ν. Ιωνίας (Ο.Τ. 150) , που γειτνιάζουν με τα μουσεία, έως τώρα επτά (7) Συμπόσια ( 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 και 2015).

• Το 1ο  Συμπόσιο οργανώθηκε το 2004 (26-28 Νοεμβρίου).
Είχε ως θέμα :«Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την Αρχαιότητα έως τη Μεγάλη Έξοδο »

Ως τιμώμενο πρόσωπο είχε τον ακαδημαϊκό κ. Κων. Δεσποτόπουλο. Στα πλαίσια δε των εργασιών του έγιναν 17 ανακοινώσεις από πανεπιστημιακούς, ειδικούς ερευνητές, συγγραφείς κ.λπ.
Οι εργασίες του διήρκεσαν 3 ημέρες και τις παρακολούθησαν 400 σύνεδροι.

• Το 2ο  Συμπόσιο οργανώθηκε το 2005 (25-27 Νοεμβρίου).
Είχε ως θέμα : « Παιδεία  και Εκπαίδευση στις Αλησμόνητες Πατρίδες της Ανατολής »

Το Συμπόσιο ετέθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και επιχορηγήθηκε με 20.000 Ευρώ. Τιμώμενο πρόσωπο ήταν η Πρύτανης κ. Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, ενώ την έναρξη του Συμποσίου κήρυξε  ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας.
Έγιναν και πάλιν 17 εισηγήσεις κατά τα πρότυπα του 1ου  Συμποσίου και τις τριήμερες εργασίες του παρακολούθησαν  500 σύνεδροι, πολλοί εκ των οποίων προήρχοντο από την Ελληνική περιφέρεια.

• Το 3ο  Συμπόσιο οργανώθηκε το 2007 (23-25 Νοεμβρίου).
Είχε ως θέμα :«Τρεις χιλιετίες Μικρασιατικού Πολιτισμού : Επιστήμες – Γράμματα – Τέχνες »

Τιμώμενο πρόσωπο ήταν η κα Νάνση Χόρτον, θυγατέρα του  Αμερικανού Φιλέλληνα Τζώρτζ  Χόρτον.
Έγιναν 18 εισηγήσεις και τις τριήμερες εργασίες του παρακολούθησαν 450 σύνεδροι.

• Το 4ο Συμπόσιο οργανώθηκε το 2009 (27-29 Νοεμβρίου).
Είχε ως θέμα : «Πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί θεσμοί των Ελλήνων της Μ.  Ασίας, κατά τους νεότερους χρόνους».

Τιμήθηκε η μνήμη του Αϊβαλιώτη αγιογράφου και συγγραφέα Φώτη Κόντογλου.
Υπήρξαν 15 εισηγήσεις από 20 εισηγητές και τις τριήμερες εργασίες του παρακολούθησαν 400 σύνεδροι.

• Το 5ο Συμπόσιο οργανώθηκε το 2011 (25-27 Νοεμβρίου).
Είχε ως θέμα: « Η Συμβολή των προσφύγων στην Πολιτική, Πολιτιστική & Οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας»

Τιμώμενο πρόσωπο ο επί 8ετία (2003-2011) Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Χάρης Σαπουντζάκης.
Υπήρξαν 14 εισηγήσεις και τις τριήμερες εργασίες του παρακολούθησαν 420 σύνεδροι.

 • Το 6ο Συμπόσιο οργανώθηκε το 2013 (22-24 Νοεμβρίου).
Είχε ως θέμα: « Η κοινωνική μέριμνα στις Ελληνικές Κοινότητες της Μικράς Ασίας κατά τους νεότερους χρόνους ».
Υπήρξαν 12 εισηγήσεις.Τιμήθηκε η “Μεγάλη του Γένους Σχολή”. 

• Το 7ο Συμπόσιο οργανώθηκε το 2015 (27-29 Νοεμβρίου).
Είχε ως θέμα : «Η θέση και ο ρόλος της Μικρασιάτισας κατά τους νεότερους χρόνους, έως το 1922 ».
Τιμώμενο πρόσωπο η Μέλπω Μερλιέ. Tην έναρξη του Συμποσίου κήρυξε  ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Ν.Βούτσης.

Close Search Window