Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. συνεργάζεται : με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ( Ι.Μ.Ε. ), για την υλοποίηση επιχειρησιακού προγράμματος που αφορά στη διάσωση, καταγραφή, ψηφιοποίηση και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεκμηρίων της ιστορίας των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τη Θράκη.

  • με προσφυγικές Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία και Συλλόγους.
  • με Ιδρύματα, Μουσεία και φορείς κοινού στόχου και προσανατολισμού.
  • με επιστήμονες, ερευνητές, καλλιτέχνες, παιδαγωγούς και ανθρώπους των γραμμάτων, για την ευόδωση των σκοπών και του έργου του.    
Close Search Window