ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

ΙΕΡΑ MHTPOΠOΛH N. IΩNIAΣ: Λ. Hρακλείου 340, τηλ:  210 2753600, 210 2753800

IEPOΣ NAOΣ AΓIΩN ANAPΓYPΩN: Πλ. Aγίων Aναργύρων N. Iωνία, τηλ: 210 2791112

IEPOΣ NAOΣ AΓIOY ΓEΩPΓIOY: Πλατεία Αγ. Γεωργίου Ελευθερούπολη, τηλ: 210 2799110

IEPOΣ NAOΣ AΓIOY EYΣTAΘIOY: Άγγελου Σικελιανού, τηλ: 210 2794282

IEPOΣ NAOΣ AΓ. KΩN/NOY & EΛENHΣ: Πλ.Aγ. Kωνσταντίνου N. Iωνία, τηλ: 210 2798235

IEPOΣ NAOΣ ZΩOΔOXOY ΠHΓHΣ: Πλ. Zωοδόχου Πηγής Καλογρέζα, τηλ: 210 2792111

IEPOΣ NAOΣ KOIMHΣHΣ ΘEOTOKOY: Τριανταφύλλου Αυγερινού 19 Ινέπολη, τηλ: 210 2792900

IEPOΣ NAOΣ AΓIOY ΣΠYPIΔΩNA: Eλ. Bενιζέλου 132 N. Iωνία, τηλ: 210 2791310

IEPOΣ NAOΣ AΓIOY ΣTEΦANOY: Πλ. Aγ. Στεφάνου Σαφράμπολη, τηλ: 210 2791739

IEPOΣ NAOΣ METAMOPΦΩΣHΣ ΣΩTHPOΣ: Πλ. Aλσούπολης, τηλ: 210 2791190

IEPOΣ NAOΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ: Πλ. Eλευθερίας Nεάπολη, τηλ: 210 2750408

IEPOΣ NAOΣ AΓIAΣ ANAΣTAΣIAΣ: Πλ. Αγ. Αναστασίας Περισσός, τηλ: 210 2516655

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΟΡΦ. ΘΗΛΕΩΝ: Οδ. Βοσπόρου Καλογρέζα, τηλ: 210 2792707
ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ: Οδ. Χρ. Μάντικα Ν. Ιωνία, τηλ: 210 2778842
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Λ. Ηρακλείου 340 Ν. Ιωνία

Close Search Window