Η Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τα τμήματα που υπάγονται σε αυτή.

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Παναγιώτα Λασκούλη

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Αντιγόνη Στασινοπούλου
Τμήμα Προσωπικού Παναγιώτα Λασκούλη
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Γραμματείας και Πρωτοκόλλου Μαρία Κοσμίδου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Θεόδωρος Καλλίτσης

 

Close Search Window