Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς.

Αποτελείται από το Δήμαρχο, ως πρόεδρο, και από τους Αντιδημάρχους ως μέλη.

Close Search Window