Μ Ε Λ Η   Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Δούκα Αγγελική
  Αναπληρώτρια Καββαδία Μαρία
2 Αντιπρόεδρος Αβαγιάννης Σταύρος
  Αναπληρωτής Αχτύπης  Παντελής
3 Τακτικό Χατζή Ελένη
  Αναπληρωματικό Γρίβα  Ελένη
4 Τακτικό Κεφαλοπούλου- Χοτζόγλου Χρυσούλα
  Αναπληρωματικό Ζαφείρη  Ευαγγελία
5 Τακτικό Ζαχαριάδου Βασιλική
  Αναπληρωματικό Διαθεσοπούλου Σοφία
6 Τακτικό Λαμπίρη  Αθηνά
  Αναπληρωματικό Βιδάλη  Μαρία
7 Τακτικό Τσιρίμπα – Καράντζαλου Ειρήνη
  Αναπληρωματικό Καραβία Φωτούλα
8 Τακτικό Πουρνέλης  Αντώνιος
  Αναπληρωματικό Σπανόπουλος  Αυγερινός
9 Τακτικό Τριανταφυλλόπουλος  Νικόλαος
  Αναπληρωματικό Σαραντάκος  Γεώργιος
10 Τακτικό Βλαχαντώνη  Φρειδερίκη
  Αναπληρωματικό Ματζουράνη Αφροδίτη
11 Τακτικό Κρέτσης Κωνσταντίνος
  Αναπληρωματικό Κωνσταντίνου Δέσποινα
12 Τακτικό Ράνιος Αθανάσιος
  Αναπληρωματικό Παππά  Αλεξάνδρα
13 Τακτικό Αναστασάκη Αναστασία
  Αναπληρωματικό Αλεξίου φωτεινή
14 Τακτικό Μαστορίδου Βλασία
  Αναπληρωματικό Βακιντή Πάολα
15 Τακτικό Ζαχουδάνη  Μαρία
  Αναπληρωματικό Ανδριέλος Γεώργιος

 

Μ Ε Λ Η    Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ

Α/Α Ιδιότητα Μέλους Επώνυμο Όνομα
1 Πρόεδρος Χρυσανθοπούλου-Δεδούση Ουρανία
  Αναπληρώτρια Καββαδία Μαρία
2 Αντιπρόεδρος Αβαγιάννης Σταύρος
  Αναπληρωτής Πουρνέλης  Αντώνιος
3 Τακτικό Χατζησαββίδης Αριστείδης
  Αναπληρωματικό Καρβουνιάρης Αντώνιος
4 Τακτικό Δεναξάς Πέτρος
  Αναπληρωματικό Σπανός Νικόλαος
5 Τακτικό Διαθεσοπούλου Σοφία
  Αναπληρωματικό Καραβία Φωτούλα
6 Τακτικό Σαββόπουλος Γεώργιος
  Αναπληρωματικό Τριανταφυλλόπουλος  Νικόλαος
7 Τακτικό Κανκαρίδου Μαρία
  Αναπληρωματικό Λαμπίρη Αθηνά
8 Τακτικό Βιδάλη Μαρία
  Αναπληρωματικό Μπρόλιου  Δέσποινα
9 Τακτικό Κεφαλοπούλου-Χότζογλου Χρυσούλα
  Αναπληρωματικό Τσιρίμπα-Καράντζαλου Ειρήνη
10 Τακτικό Ιωσηφίδης Δαμιανός
  Αναπληρωματικό Κοντοστέργιος  Στέργιος
11 Τακτικό Κοντογιάννη  Αναστασία
  Αναπληρωματικό Μπουσδέκης Αλέξανδρος
12 Τακτικό Χριστοδούλου Θεόδωρος
  Αναπληρωματικό Παλλαντζάς Αθανάσιος
13 Τακτικό Κοκκινάκης Νικόλαος
  Αναπληρωματικό Γαλάτος  Γεώργιος
14 Τακτικό Ζαχουδάνη Μαρία
  Αναπληρωματικό Πετκόγλου Ειρήνη
15 Τακτικό Μπόγκας  Σάββας
  Αναπληρωματικό Λαζαρίδου Δανάη
Close Search Window