Από 1/1/2011 η Δημαρχιακή Επιτροπή καταργείται. Οι αρμοδιότητές της κατανέμονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Οικονομική Επιτροπή.

Close Search Window