Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 529η:  Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και του ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την μελέτη «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 530η:  Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2023 του Κέντρου  Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 531η:  «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων για το έτος 2024».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 532η:  Άδεια καταλήψεως τμήματος παιδικής χαράς.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 533η: Έγκριση προμήθειας αυτοκινήτου με διαδικασία χρηματοδοτικής μίσθωσης(leasing) για το Γραφείο Δημάρχου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 534η:  Επιστροφή τόκων τραπέζης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 535η:  Διαγραφή προσαυξήσεων- Γκουζούνας.

Πράξη 536η:  Διαγραφή παράβασης οχήματος από χρηματικό κατάλογο- Λουκά.

Πράξη 537η:  Διαγραφή παράβασης οχήματος από χρηματικό κατάλογο -Παρασκευάς.

Πράξη 538η:  Διαγραφή  από  χρηματικό κατάλογο -Mαλέκας.

Πράξη 539η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.6142.0013 υπηρεσίας ευρέσεως αναδόχων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), οι οποίοι θα θελήσουν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 540η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α.: 15.7131.0001 «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 – 2025, συνολικού ύψους  1.116€ με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια δύο ψυγείων, ενός πλυντηρίου και ενός καταψύκτη για τη Δημοτική Κατασκήνωση.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 541η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον ΚΑ:15.6482.0001 έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης προμήθεια εξοπλισμού», συνολικού ύψους 427,80€ για την προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών  για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 542η:  Έγκριση δαπανών  απόδοσης λογαριασμού από τoν υπόλογο υπάλληλο Λυκούργο Μυτιληναίο του Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου για τη Δημοτική Κατασκήνωση– Απαλλαγή υπολόγου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 543η:  Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας  της σύμβασης «Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών τύπου LED για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 544η:  Μερική τροποποίηση της αριθ 20/2024 πράξης της Δημοτικής Επιτροπής.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 545η:  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την κάλυψη των εξόδων σχετικά με την μετακίνηση   αιρετών στο Δήμο Alanya της Τουρκίας και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου Χ.Ε Προπληρωμής.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 546η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΡΟΔΟΥ 28.

Πράξη 547η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΤΑΚΗ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 15.

Πράξη 548η:  Κοπή δένδρου επί της οδού Καψάλη 9.

Πράξη 549η:  Κοπή δένδρου επί της οδού Αριστοτέλους 29.

Πράξη 550η:  Κοπή δένδρου επί της οδού Ανδριανουπόλεως 24.

Πράξη 551η:  Κοπή  τριών πεύκων στον προαύλιο χώρο του 6ου Γυμνασίου.

Πράξη 552η:  Κοπή δένδρου επί της οδού Υψηλάντου 4.

Πράξη 553η:  Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Μαλακοπής 24.

Πράξη 554η:  Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Μακεδονίας 6Γ & Ξάνθου.

Πράξη 555η:  Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Λυκαονίας 17.

Πράξη 556η:  Κοπή πέντε δένδρων επί της οδού Κωστή Παλαμά 15.

Μοιραστείτε
Close Search Window