Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, έχει υπό την εποπτεία του τρία Ν.Π.Δ.Δ. :

  • Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας – “ΚΕΒΡΕΦΟ” 
  • ΟΠΑΝ (Προέκυψε από τη συγχώνευση των εξής νομικών προσώπων: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν.Ιωνίας, Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.Ιωνίας και Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Δήμου Ν.Ιωνίας (ΔΟΝΝΙΑ),
  • Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού – “ΚΕΜΙΠΟ”. Σύμφωνα με την απόφαση 5/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου το ΚΕΜΙΠΟ παραμένει ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 1765/Β/5-8-2011)

καθώς και  2 Σχολικές Επιτροπές.

Close Search Window