Αποφάσεις 36ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 6:  «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 36ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Αποφάσεις 35ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 1:  «Πρόταση έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 35ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Αποφάσεις 34ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022 (δια περιφοράς)

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 227: «Κατανομή Δ΄ δόσης επιχορήγησης ΥΠΕΣ έτους 2022 στις... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 34ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022 (δια περιφοράς)

Αποφάσεις 33ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 209 :  «9η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 33ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 32ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 208 :  «8η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 32ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 29ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 199 :  «Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 29ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 28ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 182:    «Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 28ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 27ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 164:  «Αντικατάσταση μέλους του Μηχανισμού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 27ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 26ης Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 148:    «Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 26ης Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 26ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 145:    «Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 26ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Close Search Window
el
enel