Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 60:  «Ενημέρωση για ζητήματα που έχουν ανακύψει στην... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 49:    «Κατανομή της A’ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 15ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 48:    «Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 15ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 32:    Συζήτηση της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα για... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Απόφαση 9ης Ειδικής Επαναληπτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 31: «Αποδοχή της παραίτησης του Αντιπροέδρου του... Διαβάστε περισσότερα → Απόφαση 9ης Ειδικής Επαναληπτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (2022)

Αποφάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (2022)

Αποφάσεις 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (2022)

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 14: «Συζήτηση και ψήφισμα επί της επιστολής της... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (2022)

Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (2022)

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 6:    «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΥ... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (2022)

Αποφάσεις 3ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (2022)

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 5:    «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 3ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (2022)

Αποφάσεις 2ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (2022)

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 4:    «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Νέας... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 2ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (2022)

Close Search Window
el
enel