Αποφάσεις 25ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 139:  «Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 25ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 24ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 138:  «Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 24ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 119:  «3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος» Πράξη 120: ... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 100: «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 21ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις ΔΣ|

Πρακτικό Ματαίωσης:  Μετά την διαπίστωση της έλλειψης... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 21ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πρακτικό Ματαίωσης:  Μετά την διαπίστωση της έλλειψης... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 79:  «Εξέταση αιτήματος του Ε. Α. για αυτοδίκαιη άρση... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πρακτικό Ματαίωσης:  Μετά την διαπίστωση της έλλειψης... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 60:  «Ενημέρωση για ζητήματα που έχουν ανακύψει στην... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 49:    «Κατανομή της A’ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Close Search Window
el
enel