Αποφάσεις 24ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 181:  «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 24ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 161:  «Ψήφισμα της Δημοτικής Παράταξης «Εκτός... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 146: «Ψήφισμα της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 145: «Έγκριση 3ης  Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 123: «4η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικ.... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 105:    «Λήψη σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις 17ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 104:    «Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 17ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 97:    « Ψήφισμα για παράταση του τρέχοντος... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 80:    Επιστολή (ψήφισμα) της Δημοτικής Παράταξης... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 86:    Επιστολή της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα για... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Close Search Window
el
enel