Η τέλεση πολιτικού γάμου απαιτεί προηγουμένως την έκδοση άδειας γάμου για κάθε μελλόνυμφο, ανάλογα την κατηγορία όπως αναφέρεται παραπάνω.
    Οι πολιτικοί γάμοι στο Δήμο Νέας Ιωνίας τελούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση
    Ημέρα τέλεσης πολιτικών γάμων: Παρασκευή
    Ώρες τέλεσης: από τις 13:30 έως τις 15:00 ( ανά τέταρτο)
   Τόπος τέλεσης : Πνευματικό Κέντρο του Δήμου (αίθουσα Δημοτικής βιβλιοθήκης) Λ. Ηρακλείου 264, 4ος όροφος.
    Η ημερομηνία  και η ώρα τέλεσης επιλέγεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο πολιτικών γάμων  (Λεωφόρος Ηρακλείου 268- 3ος όροφος Ληξιαρχείο, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:30 τηλέφωνο 2102775248)
    Για τον καθορισμό της ημερομηνίας καθώς και τον προσδιορισμό επωνύμου των τέκνων απαιτείται η παρουσία και των 2 μελλονύμφων.    Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τέλεση πολιτικού γάμου στο Δήμο Νέας Ιωνίας:Αίτηση
Άδειες Γάμου (άδεια γάμου που εκδόθηκε στην αλλοδαπή επικυρωμένη και μεταφρασμένη*)
Πιστοποιητικά γέννησης (πιστοποιητικό που εκδόθηκε στην αλλοδαπή επικυρωμένο και μεταφρασμένο*)
Ταυτότητες και απλή φωτοτυπία ταυτοτήτων των μελλονύμφων (Διαβατήρια , άδεια παραμονής ή βίζα κ.λ.π. όταν πρόκειται για αλλοδαπό )
Απλή φωτοτυπία ταυτοτήτων των 2 μαρτύρων που θα παρευρεθούν στο γάμο       ( ενήλικοι, ανεξαρτήτου βαθμού συγγένειας)
ΑΦΜ και των 2 μελλονύμφων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης)
ΑΜΚΑ και των 2 μελλονύμφων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης)
Ασφαλιστικός φορέας και των 2 μελλονύμφων (εφόσον υφίσταται)
*Επικύρωση και μετάφραση των ξενόγλωσσων εγγράφων
    Επικύρωση: Τα ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα θα φέρουν α)την επισημείωση της Χάγης  (APOSTILLE) για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης. Για τα υπόλοιπα κράτη απαιτείται επικύρωση από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης των εγγράφων. Τα έγγραφα που εκδίδονται από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα
    Μετάφραση: στα Ελληνικά από την μεταφραστική υπηρεσία του  Υπουργείου Εξωτερικών ή από αντίστοιχη Ελληνική Προξενική αρχή της χώρας έκδοσής τους , ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο) ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας  του Ιονίου Πανεπιστημίου.   Το τμήμα θεώρησης και μετάφρασης του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται επί της οδού Αρίωνος 10 – Ψυρρή Αθήνα.

Home Δημοτικό συμβούλιο: πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση του δημοτικού συμβουλίου, τον κανονισμό λειτουργίας και τις συνεδριάσεις.

Home Οργανωτική Δομή του Δήμου Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης: Πληροφορίες σχετικά με θέματα πολεοδομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο: 2102716200

Πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα ΤΑ ΝΕΑΕιδησεις και Ανακοινωσεις

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο: 2102716200

Για το Δημοτικό Συμβούλιο:Home Δημοτικό συμβούλιο
Για την Οικονομική Επιτροπή:Home Οικονομική Επιτροπή
Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:Home Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εγγραφείτε στο newsletter του δήμου μας για να λαμβάνεται ενημερώσεις σχετικά με τα νέα και τις δράσεις της πόλης μας.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας πέρασε στην ψηφιακή εποχή, ο δημότης δεν χρειάζεται πλέων να μεταβεί στο δημαρχιακό μέγαρο, για την είσοδο στις ψηφιακές υπηρεσίες μεταβείτε εδώ.

Close Search Window