Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 Δήμου Νέας Ιωνίας

Επαναληπτική Προκήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εργασία Συντήρησης & Επισκευής των Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων Σχολικών Κτηρίων Δευτρεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων και ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων ΣΟΧ2/2022 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19253/3-8-2022) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Περίληψη προκήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία επισκευής ανελκυστήρα του 3ου Δημοτικού Σχολείου

Προσωρινά αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του  Δήμου Νέας Ιωνίας με διάρκεια τέσσερις (4) μήνες.

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου του σχολικού Συγκροτήματος του 1ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας στην οδό Παπαφλέσσα και Αβέρωφ 6 στην Νέα Ιωνία

Close Search Window
el
enel