Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής

Στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι με θέσεις Ομαδαρχών/ισσών και Κοινοταρχών/ισσών

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο (2) μηνών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για την υλοποίηση του προγράμματος θαλάσσια μπάνια των ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή τους, για τον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής

Στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι με θέσεις Ομαδαρχών/ισσών και Κοινοταρχών/ισσών

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»

Αλλαγή ημερομηνίας διαγωνισμού εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση και συντήρηση στεγάστρων και σύγχρονων μέσων προβολής μηνυμάτων και την διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Ετήσια Προμήθεια Καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2023-2024

Η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας

Close Search Window