ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το ΑΡΧΕΙΟ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΥΔΟΜ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΥΔΟΜ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ανακοίνωση λειτουργίας Ταμείου Δήμου Νέας Ιωνίας

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2021-2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 29199/6-12-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου Αντιστήριξη πρανών κατά μήκος του αύλειου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας

Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Αλέκου Παναγούλη και άλλες σποραδικές αποκαταστάσεις

Η Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ με τον διακριτικό τίτλο «ΙΡΙΔΑ», σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών, ανακοινώνει ότι προχωρά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην αναζήτηση κάθε ενδιαφερόμενου για την προμήθεια ένα (1)LAPTOP

Η Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ με τον διακριτικό τίτλο «ΙΡΙΔΑ», σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών, ανακοινώνει ότι προχωρά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην αναζήτηση κάθε ενδιαφερόμενου για την προμήθεια πέντε (5) TABLET

Close Search Window
el
enel