Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία: 3-8-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 23                                                          25η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.22439

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 7-8-2023 και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022) για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Αποδοχή ή μη της αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης του τμήματος του Ο.Τ 425 που έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος ανέγερσης σχολείων σύμφωνα με την 14410/19-12-2008 Απόφαση Νομάρχη Αθηνών.(ΦΕΚ 6(τ. Α Α &Π Θ)/19 -01 -2009.
 2. Έγκριση 2η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023.
 3. Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών 2ου Τριμήνου, έτους 2023.
 4. Ψήφιση-έγκριση, των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας Β’ τριμήνου 2023 σωρευτικά.
 5. Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση χρωματισμών και επισκευή υγρομονώσεων σχολικών κτιρίων.
 7. Αρμοδιότητα παραχώρησης των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ν. Ιωνίας στον Ο.Π.Α.Ν.
 8. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου Νέας Ιωνίας στην Τακτική Γενική των Μετόχων της εταιρείας Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε
 9. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, στην επιχείρηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «Π. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.
 10. Έγκριση υποβιβασμού πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην οδό Ηλιουπόλεως 29.
 11. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 21Β.
 12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 113.
 13. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΗΝ. ΕΘΝΩΝ 41.
 14. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό ΖΗΛΩΝ 27.
 15. Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου σε κοινόχρηστο διάδρομο στην οδό ΚΙΟΥ 14».
 16. Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 29.
 17. «Άδεια για την τοποθέτηση ενός (1) εύκαμπτου πλαστικού κολωνακίου σήμανσης στην οδό ΘΡΑΚΗΣ 16».
 18. Κατάργηση κενωθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου επί της οδού Μηδείας 91.
 19. Κατάργηση κενωθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου επί της οδού Ελ Αλαμέιν 11.
 20. Κοπή δένδρου επί της οδού ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 22.
 21. Κοπή δένδρων επί της οδού ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΩΝ 1.
 22. Κοπή δένδρου επί της οδού ΔΕΜΙΔΕΡΣΙΟΥ 49-51.
 23. Κοπή δένδρου επί της οδού ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 24.
 24. Κοπή δένδρου επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6Γ.
 25. Κοπή δένδρου επί της οδού ΧΑΛΚΗΣ 46.
 26. Κοπή δένδρου επί της οδού ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 50.
 27. Κοπή δένδρου επί της οδού ΡΙΜΙΝΙ 22.
 28. Κοπή δένδρου επί της οδού ΜΟΝΗΣ ΠΥΡΣΟΥ 5.
 29. Κοπή δένδρων επί της οδού ΠΕΡΓΑΜΟΥ 56Β-58.
 30. Κοπή δένδρου επί της οδού ΚΑΒΑΛΑΣ 14.
 31. Κοπή δένδρου επί της οδού ΚΡΗΤΗΣ.
 32. Κοπή δένδρου επί της οδού ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 57.
 33. Κοπή δένδρου επί της οδού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΑ 6.
 34. Κοπή δένδρων επί της οδού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΑ 73.
 35. Κοπή δένδρου επί της οδού ΒΟΣΠΟΡΟΥ 100Α και ΝΟΤΑΡΑ.
 36. Κοπή δένδρου επί της οδού ΧΑΛΚΗΣ 60.
 37. Κοπή δένδρου επί της οδού ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 63.
 38. Κοπή δένδρου επί της οδού ΑΤΤΑΛΟΥ 1.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Όσοι δημότες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο κατά την έναρξή του:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14736

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window