Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 215η:    «Καθορισμός θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής / πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window