Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 61η:    «Αποδοχή Παραδοτέων Αναδόχου για το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας» και έγκριση του».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 62η:    «Έγκριση υποβιβασμού πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην οδό Ηλιουπόλεως 29».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 63η:    «Κατάργηση κενωθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου επί της οδού Ελ Αλαμέιν 11».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 64η:    «Κατάργηση κενωθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου επί της οδού Μηδείας 91».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 65η:    «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου σε κοινόχρηστο διάδρομο στην οδό ΚΙΟΥ 14».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 66η:    «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 29».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 67η:    «Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου και ανανέωση της άδειας της αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό ΕΦΕΣΟΥ 11».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 68η:    «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό ΖΗΛΩΝ 27».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 69η:    «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό ΗΝ. ΕΘΝΩΝ 41».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 70η:    «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό ΜΙΛΗΣΙΩΝ 8».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 71η:    «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 113».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 72η:    «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό ΖΗΛΩΝ 17».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 73η:    «Κοπή δένδρου επί της οδού ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 22».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 74η:    «Κοπή δένδρου επί της οδού ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 63».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window