ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 11088 (κωδ. 105)

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 11088 (κωδ. 104)

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 11088 (κωδ. 103)

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 11088 (κωδ. 102)

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 11088 (κωδ. 101)

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 11094 (κωδ. 101)

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι

ΕΠΑΝΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 13692/2022 για την «Στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι με θέσεις Ομαδαρχών και Κοινοταρχών»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με την προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης και ασφάλειας

Στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι με θέσεις Ομαδαρχών και Κοινοταρχών

Close Search Window
el
enel