Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή ετήσιας άδειας χρήσης λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και κειμένου Adobe CC Creative Cloud for Teams All Apps για την κάλυψη των αναγκών του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νέα Ιωνία, 23... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή ετήσιας άδειας χρήσης λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και κειμένου Adobe CC Creative Cloud for Teams All Apps για την κάλυψη των αναγκών του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής αθλητικών χώρων-γηπέδων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νέα Ιωνία,... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής αθλητικών χώρων-γηπέδων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την παροχή εργασιών, συντήρησης και επισκευής των παρακάτω κλιματιστικών μονάδων (Split, Κασέτες οροφής, Ντουλάπα, Ψύκτης νερού, Καναλάτα, Fan Coil) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νέα... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την παροχή εργασιών, συντήρησης και επισκευής των παρακάτω κλιματιστικών μονάδων (Split, Κασέτες οροφής, Ντουλάπα, Ψύκτης νερού, Καναλάτα, Fan Coil) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας για το έτος 2021

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ... Διαβάστε περισσότερα → Προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας για το έτος 2021

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού αρδεύσεως επί πλατείας Παπαφλέσσα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νέα... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού αρδεύσεως επί πλατείας Παπαφλέσσα

Προμήθεια χημικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ... Διαβάστε περισσότερα → Προμήθεια χημικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό δια προσφοράς επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως κατ’ άρθρο 95, παρ. 2α, Ν. 4412/2016, για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας 2021-2022».

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό δια προσφοράς επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως κατ’ άρθρο 95, παρ. 2α, Ν. 4412/2016, για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας 2021-2022».

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας με διάρκεια τέσσερις (4) μήνες.

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

   ΣΟΧ 2/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας με διάρκεια τέσσερις (4) μήνες.

Προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ... Διαβάστε περισσότερα → Προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2021

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Καταχωριστέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ... Διαβάστε περισσότερα → Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2021

Close Search Window
el
enel