Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αρ.πρωτ. 35355/20-12-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 57η                                                                 ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 57η

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 57η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΠΕΜΠΤΗ 21-12-2023 και ώρα 11.00π.μ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων έτους 2022.
2. Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή εργασιών που αναφέρονται στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 και φοροτεχνική υποστήριξη στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας-ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ»
3. Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή εργασιών που αναφέρονται στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 και φοροτεχνική υποστήριξη στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας-Ο.Π.Α.Ν» .
4. Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή εργασιών που αναφέρονται στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 και φοροτεχνική υποστήριξη στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού-ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ» .

Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει για το:

1ο ΘΕΜΑ. Έλεγχος και έγκριση Ισολογισμού διαχείρισης περιόδου 2022, προκειμένου οι ορκωτοί να μας παραδώσουν μέχρι 31.12.2023 (ημερομηνία λήξης της σύμβασης) την έκθεση ισολογισμού.
2ο ΘΕΜΑ. Το Ν.Π.Δ.Δ ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ πρέπει να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη μέχρι 31.12.2023 τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 και τη φοροτεχνική υποστήριξη του, διότι ο Δήμος βεβαιώνει αδυναμία ανάληψης των αναφερόμενων εργασιών.
3ο ΘΕΜΑ. Το Ν.Π.Δ.Δ Ο.Π.Α.Ν πρέπει να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη μέχρι 31.12.2023 τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 και τη φοροτεχνική υποστήριξη του, διότι ο Δήμος βεβαιώνει αδυναμία ανάληψης των αναφερόμενων εργασιών.
4ο ΘΕΜΑ. Το Ν.Π.Δ.Δ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ πρέπει να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη μέχρι 31.12.2023 τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 και τη φοροτεχνική υποστήριξη του, διότι ο Δήμος βεβαιώνει αδυναμία ανάληψης των αναφερόμενων εργασιών.

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window