Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 318η:    «Συγκρότηση ετησίας επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών έργων έτους 2024».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 319η:    «Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2024».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 320η:    «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 321η:    «Καθορισμό καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου για το έτος 2024».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 322η:    «Εισήγηση για την λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2024».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 323η:    «Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2024».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 324η:    «9η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 325η:    «Ακύρωση της με αρ.490/21-12-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 326η:    «Έγκριση παραστατικών Δαπανών Παγίας Προκαταβολής έτους 2023».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 327η:    «Αποζημίωση του κ. Χ. Πετσαβά- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
Πράξη 328η:    «Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την πραγματοποίηση της τελετής ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 329η:    «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 00.6433.0001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις-Αναμνηστικά Δώρα-Εξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», για την υλοποίηση της προμήθειας αντιτύπων βιβλίων και μουσικών δίσκων για την ιστορία της Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 330η:    «Κατανομή ποσού ύψους 36.570,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στο Δήμο Νέας Ιωνίας, για την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8η Οκτωβρίου και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 331η:    «Κατανομή ποσού ύψους 13.104,00€ από μεταβιβασθείσα πίστωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε δικαιούχο υπάλληλο του Δήμου του άρθρου 56 του Ν.3518/2006».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window