Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. πρόσκλησης: 53η                                                                                                      Συνεδρίαση: 53η

Αρ.πρωτ. 33447/1-12-2023

 

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 53η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 5/12/2023  και ώρα 13.00,  για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Συγκρότηση ετησίας επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών έργων έτους 2024.

2.     Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμούέτους 2024.

3.     «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024.»

4.     «Καθορισμό καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου για το έτος 2024».

5.     «Εισήγηση για την λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2024 ».

6.     Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2024.

7.     9η Αναμόρφωση Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

8.     Ακύρωση της με αρ.490/21-12-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

9.      Έγκριση παραστατικών Δαπανών Παγίας Προκαταβολής έτους 2023.

10.   «Αποζημίωση του κ. Χ. Πετσαβά- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».

11.  «Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την πραγματοποίηση της τελετής ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής».

12.   Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 00.6433.0001  με τίτλο  «Τιμητικές διακρίσεις-Αναμνηστικά Δώρα-Εξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», για την υλοποίηση της προμήθειας  αντιτύπων  βιβλίων και μουσικών δίσκων για την ιστορία της Νέας Ιωνίας.

13.  Κατανομή ποσού ύψους 36.570,00 €   από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στο Δήμο Νέας Ιωνίας,  για την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8η Οκτωβρίου και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

14.  Κατανομή ποσού ύψους 13.104,00€   από μεταβιβασθείσα πίστωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Νέας Ιωνίας  για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε δικαιούχο  υπάλληλο του Δήμου του άρθρου 56 του Ν.3518/2006.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τακτικά Μέλη:

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Αναπληρωματικά μέλη:

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window