Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 372η:  Έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2024,λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και μεταβολές στο σχέδιο προϋπολογισμού 2024.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 373η:  Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window