Αποφάσεις 44ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 364:  6η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 44ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 43ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 353:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 43ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 42ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 345: Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του πρακτικού... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 42ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 41ης (έκτακτης) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 344: «Ανάθεση ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 41ης (έκτακτης) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 40ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 331:  Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 40ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 39ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 321: Τροποποίηση της πράξης της Οικονομικής Επιτροπής... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 39ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 38ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 316: «Λήψη απόφασης α) εξειδίκευσης κατανομής των... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 38ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 36ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 311: Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 36ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 35ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 307: «Μερική ακύρωση της 306/17-8-2021 (ΑΔΑ:6ΣΛΤΩΚΥ-ΜΠ6) ΠΡΆΞΗ... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 35ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις 34ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 299: Xρονική παράταση για έξι μήνες (31-12-2021), της με αριθ.... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 34ης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Close Search Window
el
enel