Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 279η:  «7η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 280η:  «Ψήφιση πίστωσης  ποσού  11.376,00 ευρώ σε εκτέλεση της με αρ. 9/2023 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας».

Μοιραστείτε
Close Search Window