Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 251:    «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α.: 00.6733.0002 «Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών, οικονομικά αδύναμων προσώπων» του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, για την κάλυψη του κόστους κηδείας απόρου δημότη».
Πράξη 252:    «Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπολόγου υπαλλήλου Σουρμελή για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 253:    «Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών που θα προκύψουν κατά την προετοιμασία της διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2023».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 254:    «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 101.437,50 στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του ως 7η,8η, και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2023».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window