Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 269η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 40.6661.0001 για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή γκαραζόπορτας στο κτίριο της Πολεοδομίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 270η:  Εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Πράξη 271η:  Τροποποίηση της 267/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 272η:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 707.223,88€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Ι’ κατανομή έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window