Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 278η:  «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 28791/18-10-2023 μελέτης του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων» για σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window