Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νέα Ιωνία: 26-10-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 29                                                                           31η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ. 29911

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), την Δευτέρα 30-10-2023 και ώρα 19,30 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010) για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα;

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

1 Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την εξαίρεση από την υπαγωγή στα άρθρα 27 και 29 του ν. 5056/2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ). Δήμου Νέας Ιωνίας.
2 Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την εξαίρεση από την υπαγωγή στα άρθρα 27 και 29 του ν. 5056/2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ( ΚΕΜΙΠΟ). Δήμου Νέας Ιωνίας.
3 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών 3ου Τριμήνου, έτους 2023.
4 Ψήφιση-έγκριση, των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας Γ’ τριμήνου 2023 σωρευτικά.
5 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» (ΚΕ. ΒΡΕ. ΦΟ.)» του Δήμου μας, για το 3ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2023.
6 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.)» του Δήμου μας, για το 3ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2023.
7 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)» του Δήμου μας, για το 3ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2023.
8 Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 48/2023 πράξης του Δ.Σ του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ που αφορά τις ενέργειες για τη διαμόρφωση των αύλειων χώρων των παιδικών σταθμών και τη μεταφορά του φρεατίου αποχέτευσης του 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού»
9 Αποδοχή επιχορήγησης ( Γ δόση ) Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
10 Μετάθεση χρόνου παράδοσης για την παράδοση τεσσάρων(4) απορριμματοφόρων και ενός(1) βυτιοφόρου οχήματος
11 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων Δήμου Νέας Ιωνίας».
12 Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019».
13 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση πεζοδρομίων οδού Αλέκου Παναγούλη και διάφορες σποραδικές αποκαταστάσεις
14 Μετεγκατάσταση του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Ιωνίας από την οδό Κ. Βάρναλη 12 στην οδό ΜΑΔΥΤΟΥ 30
15 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 28
16 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΗΡΩΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ 24»
17 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό στην οδό ΠΝΥΚΟΣ 6»
18 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΔΗΜ. ΔΟΥΚΑΡΗ 22»
19 Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αναπηρικού αυτοκινήτου του στην οδό Ανδρέου Δημητρίου 126.»
20 Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 18»
21 «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό BYZ. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ 26»

   Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window