Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 46η
Αρ.πρωτ.29684/25-10-2023                                                                 ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 46η

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10/2023 και ώρα 11.00π.μ, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

• «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 28791/18-10-2023 μελέτης του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων» για σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού».

   Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει διότι θα πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν (λήξη τρέχουσας σύμβασης 05/01/2024). Ο φάκελος με τα απαιτούμενα έγγραφα διαβιβάστηκε στο Τμήμα Προμηθειών τη Δευτέρα 23/10/2023 (αριθ.πρωτ.29451/23-10-2023) και ως εκ τούτου ήταν αδύνατον να συμπεριληφθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 24η/10/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης δεν μπορούσε να συζητηθεί ως θέμα προ ημερησίας διάταξης κατά την παραπάνω συνεδρίαση επειδή η υπηρεσία έπρεπε να καταρτίσει τους όρους της διακήρυξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window